Pressmeddelande -

Nya möjligheter till gränsöverskridande samarbete

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Stockholms län i uppdrag att hålla ihop arbetet med att ta fram fyra nya EU-program för gränsöverskridande samarbete. Programmen kommer att stärka samarbetet med flera av våra grannländer och bidra till att ta tillvara den potential som finns i samarbete över gränserna. Programmen, som ska heta Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och Central Baltic, ska ge stöd till insatser för tillväxt i de svenska gränsregionerna genom att stimulera samarbets- och utvecklingsinitiativ tillsammans med regioner som har land- eller sjögräns mot Sverige. Samarbete inom ramen för de fyra programmen kommer att ske med regioner i Finland, Norge, Estland och Lettland. För detta ändamål kommer programmen att ha tillgång till finansiering från EU: s regionala fond på ca 150 miljoner euro för perioden 2007-2013. - Samarbetsprogrammen ger mycket goda förutsättningar för det regionala engagemang och den potential som finns i samarbete över gränserna. Detta ger många svenska regioner ett instrument för att utvecklas och bidra till en hållbar tillväxt i hela Östersjöregionen, säger infrastrukturminister Ulrica Messing. 17 svenska län kommer att ingå i ett gränsregionalt EU-program med ett eller flera grannländer under den kommande strukturfondsperioden 2007-2013. Utöver de ovan nämnda planeras också program mellan Sverige, Danmark och Norge samt mellan Sverige, Polen och Danmark. Kontakt: Johan Hasslow Pressekreterare hos Ulrica Messing 08-405 20 27 070-300 20 08 Anders Lindholm Departementssekreterare 08-405 10 38

Ämnen

  • Politik