Pressmeddelande -

Nytt arbetsmarknadsstöd till nyanlända invandrare

Regeringen har idag beslutat att ge Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet för vissa nyanlända invandrare. Syftet med verksamheten är att förkorta tiden mellan uppehållstillstånd och arbete. Verksamheten ska bestå av en för individen lämplig kombination av insatser under längst ett år. Undervisning i svenska kombineras och varvas med andra aktiviteter, som till exempel validering, aktivt arbetssökande, praktik, utbildning och ibland också rehabilitering. Stor vikt läggs vid att deltagarna får erfarenhet av att ha varit på en arbetsplats. Kommunen står för deltagarnas försörjning och undervisningen i svenska. Försöksverksamheten föreslås i vårpropositionen starta den 1 juli 2006 och pågå i ett begränsat antal kommuner under två år. AMS tillförs sammanlagt 130 miljoner kronor för verksamheten som under 2007 och 2008 ska omfatta minst 2 000 personer i genomsnitt per månad. AMS ska efter samråd med Integrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting ge förslag till var försöksverksamheten ska äga rum. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 Anna Santesson Kansliråd Arbetsmarknadsenheten 08-405 12 34

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag