Pressmeddelande -

Nytt program för IT/Telekombranschen

Regeringen har fattat beslut om att ge VINNOVA, Verket för innovationssystem, i uppdrag att ta fram ett förslag till ett branschforskningsprogram inom IT/Telekom. Syftet med programmet är att långsiktigt stärka svensk forskning och teknikutveckling inom IT och Telekom, samt att stärka det svenska deltagandet i teknikplattformen e-Mobility inom EU:s ramforskningsprogram. - Vi genomför nu tillsammans med branschen en stor satsning som ytterligare kommer att stärka denna framtidsbransch. Med satsning på IT/Telekom läggs grunden för att stärka Sveriges konkurrenskraft också inom andra områden säger näringsminister Thomas Östros. Förslaget ska utformas i samråd med företrädare för bland annat näringslivet och universitet och högskolor. VINNOVA ska redovisa sitt förslag senast den 30 juni 2006. Förslaget ska bygga på gemensam finansiering mellan staten och näringslivet. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Utbildning