Pressmeddelande -

Nytt Stålforskningsprogram

För att långsiktigt stärka svensk stålindustris konkurrenskraft har regeringen gett Vinnova i uppdrag att presentera ett förslag till ett branschforskningsprogram inom stål och metallurgi. Programmet ska bygga på att industri och universitet samarbetar och samfinansierar viktiga forskningsprojekt. - Jag tror att detta är ett bra sätt att på lång sikt ytterligare stärka den världsledande svenska stålforskningen. Stålindustrin är en av våra viktigaste näringar och deras råvaror och kompetens lägger grunden för konkurrenskraft inom många andra delar av tillverkningsindustrin, säger näringsminister Thomas Östros. Genom nära samarbete mellan industrin och universiteten kan effektiviteten och den industriella nyttan av forskningen stärkas. På sikt ger det nya produkter och produktion som bidrar till sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Med dessa program får vi också möjlighet att öka små och medelstora företags tillgång till forskningsresurser, för att stärka deras utveckling och tillväxt. Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, har utvecklat en plan för stålforskning i Sverige och denna kommer att utgöra en av utgångspunkterna för Vinnovas arbete med att ta fram ett förslag till ett stålforskningsprogram. Möjligheterna till samarbete med den finska metallurginäringen ska också beaktas. Vinnova får nu i uppdrag att analysera utformningen och resursbehovet för ett program som ska bidra till att vi kan utveckla våra världsledande positioner inom höghållfasta stål, rostfria stål och tunnplåt etc. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Utbildning