Pressmeddelande -

Offentlig upphandling drivkraft för innovation och förnyelse

Regeringen har idag gett Nutek i uppdrag att utreda hur offentlig upphandling ska kunna bidra till ökad innovation och förnyelse. - Offentlig upphandling omsätter mycket stora belopp och kan därför vara en viktig drivkraft för teknikutveckling och affärsmöjligheter i näringslivet, säger Thomas Östros i en kommentar. Myndigheterna skall särskilt titta på vilka metoder som är mest ändamålsenliga samt vilka sektorer som är mest angelägna för att skapa förutsättningar för att använda offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse. Uppdraget ska göras i samråd med Nämnden för offentlig upphandling men myndigheterna ska också samråda med andra upphandlande enheter, myndigheter och näringslivsorganisationer. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober i år. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Politik