Pressmeddelande -

Owe Hultin utreder möjligheten att hålla fordonsägare ansvariga för hastighetsöverträdelser oavsett vem som kört

Infrastrukturminister Ulrica Messing har idag utsett Hovrättsråd Owe Hultin till särskild utredare av Ägaransvar vid trafikbrott. Hultin är idag Hovrättsråd och vice ordförande vid Svea Hovrätt. Automatisk hastighetsövervakning med kameror har vid den försöksverksamhet som genomförts visat sig vara effektiv och har haft stor positiv effekt på trafiksäkerheten. Handläggningen av vissa ärenden har dock dragit ut på tiden eftersom det ibland varit svårt att identifiera föraren på fotografiet, bla på grund av att föraren avsiktligt försökt att dölja sitt ansikte. Regeringen har tidigare i år beslutat att tillsätta en särskild utredare för att titta på möjligheten att införa ett personligt ansvar för ägaren av fordonet, även då detta körs av annan person. Ansvaret skall vara knutet till överträdelse av hastighetsbestämmelser, eller av någon annan trafikregel, vars efterlevnad kan övervakas genom automatiska system. Utredaren ska redovisa sitt arbete senast den 30 september 2005. Kontakt: Lovisa Lagerström Lantz Pressekreterare 08-405 36 31 070-592 45 46 Externa länkar Här kan du ta del av Kommittédirektiven, sökord: Ägaransvar vid trafikbrott (http://62.95.69.15/)

Ämnen

  • Transport