Pressmeddelande -

Plusjobb till friskolor, kulturen och upp till 65 år

Regeringen har i dag beslutat att utvidga möjligheterna att anställa plusjobbare till friskolor och vissa kulturinstitutioner. Och den som fyller 60 år när han eller hon får sitt plusjobb ska kunna få behålla jobbet till 65. Plusjobben lanserades av regeringen den 1 januari i år för att bidra till ökad kvalitet i den offentliga sektorn. Statliga arbetsgivare, kommun, landsting och deras underentreprenörer var de första att erbjudas denna nya form av särskilt anställningsstöd. Dagens regeringsbeslut innebär att plusjobbare ska få arbeta i friskolor och enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg med mera. Plusjobben ska också kunna användas av Operan, Dramatiska Teatern, Riksteatern, Rikskonserter, Dansens hus, Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet, Arbetets museum, samt andra museer, teatrar, musik- och dansinstitutioner med verksamhet som till mer än hälften finansieras av offentliga medel, under förutsättning att en viss del är statligt stöd. Nytt är också att en person som har fyllt eller fyller 60 år samma år som han eller hon får plusjobbet ska kunna få behålla det till dess man fyller 65 år. Fakta: Plusjobben ska bidra bland annat till att höja kvaliteten i servicen till allmänheten. Plusjobben är till för den som varit inskriven vid Arbetsförmedlingen i minst två år och som är arbetslös eller deltar i något program. Inom ramen för plusjobben kan arbetsgivare anställa nya medarbetare där lönerna subventioneras genom skattekreditering med max 1 000 kronor per arbetsdag. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 Örjan Härneskog Kansliråd Rättsekretariatet 08-405 12 96

Ämnen

  • Politik