Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Diskussion om bredband som strategisk fråga för kommunerna

Torsdagen den 27 oktober medverkar it- och energiminister Anna-Karin Hatt på Bredbandsforums konferens med fokus på bredband och kommuner.

Tid och plats:

Tid: 27 oktober, kl. 12:45-14:15
Plats: Norra Latin (Pelarsalen), Stockholm

It- och energiminister Anna-Karin Hatt kommer att presentera strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Det är en bred och sammanhållen strategi för it-politiken där regeringen presenterar ambitioner och insatser för att nå målet om att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del i agendan är att det ska finnas tillgång till bra bredband i hela landet.

Anna-Karin Hatt medverkar också i en paneldebatt på temat Hur kan kommunernas utveckling mot det digitala samhället underlättas? tillsammans med Göran Marby (generaldirektör, PTS), Carola Gunnarsson (kommunpolitiker i Sala och v.ordf. SKL), Mikael Ek (VD Stadsnätsföreningen) och Malin Frenning (affärsområdeschef för bredbandstjänster, Telia).

I anslutning till ministerns framträdande finns det möjlighet till enskilda intervjuer. För mer information och förhandsanmälan kontakta pressekreterare Jonas Johansson.

Hela konferensen, kl. 10-16, webbsänds på www.bredbandivarldsklass.se. Där finns också mer information och program. Inlägg kan märkas:# bbkom11.

Kontakt
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71

Ämnen

  • Regering