Pressmeddelande -

Regeringen tillsätter utredning om integriteten i arbetslivet

Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredning som ska se över regleringen av den personliga integriteten i arbetslivet. Bakgrunden till utredningen är att riskerna för intrång i den personliga integriteten har ökat bland annat i och med den snabba teknikutvecklingen, men tydliga regler för vad som är tillåtet saknas. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att analysera dessa frågor ur ett vidare perspektiv. Utredningen ska bland annat ge förslag till lagstiftning som skyddar den enskildes integritet i arbetslivet. Förslaget ska omfatta bland annat krav på hälso- och drogtester, kontroll av privat användning av e-post och Internet och möjligheten för arbetsgivare att få se arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret, samt överväga vilka uppgifter som i så fall ska omfattas. Vidare ska utredaren pröva om det finns anledning att ytterliggare reglera villkoren för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet. Utredaren utses inom kort. Denne ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2008. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 Petra Hertzfeld Olsson Departementssekreterare Arbetsrätts- och arbetsmiljöenheten 08-405 48 78

Ämnen

  • Politik