Pressmeddelande -

Regeringen utser idag en nationell samordningsfunktion


Med anledning av varsel om uppsägningar och nedläggning av verksamheter beslutade idag regeringen att ge landshövdingarna och ordförandena i Regionstyrelsen respektive Regionförbundsstyrelsen i Kalmar, Örebro, Värmlands, Västerbottens, Kronobergs och Södermanlands län, att tillsammans, för regeringens räkning, samordna insatser i länen. Arbetet ska ta tillvara de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i länet.
För att skapa "en dörr in" till Regeringskansliet och därmed underlätta dialogen mellan regeringen och de personer som utsetts till att samordna arbetet lokalt och regionalt inrättar regeringen en nationell samordnings-funktion i form av en statssekreterargrupp. Statssekreterare från i första hand Arbetsmarknads-, Social-, Finans-, Utbildnings- och Närings-departementet ska ingå i gruppen.

Ordförande för statssekreterargruppen är Jöran Hägglund, statssekreterare hos statsrådet med ansvar för regionala tillväxtfrågor, näringsminister Maud Olofsson.

- Ett effektivt omställningsarbete främjas av att lokala och regionala aktörer såväl statliga som kommunala och privata, kraftsamlar och samverkar för att skapa nya jobb och nya företag, säger näringsminister Maud Olofsson.

Personer som regeringen utser torsdagen den 30 oktober är:
För Örebro län Landshövding Rose-Marie Frebran och ordförande i Regionstyrelsen vid samverkansorganet Irén Lejegren.

För Västerbottens län Landshövding Chris Heister och ordförande i Region Västerbottens styrelse vid samverkansorganet Erik Bergkvist.

För Södermanlands län Landshövding Bo Könberg och ordförande i Regionförbundet Sörmlands styrelse vid samverkansorganet Marita Bengtsson.

För Värmlands län Landshövding Eva Eriksson och ordförande i Region Värmlands styrelse vid samverkansorganet Tomas Riste

För Kalmar län Landshövding Sven Lindgren och ordförande i Regionförbundets styrelse vid samverkansorganet Leif Larsson.

För Kronobergs län Landshövding Kristina Alsér och ordförande i Regionförbundets styrelse vid samverkansorganet Marie-Louise Hilmersson.

Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

 

 

 

 

Ämnen

  • Regering