Pressmeddelande -

Regeringen utser samordnare för insatser i Blekinge länRegeringen har idag utsett Gunvor Engström, landshövding i Blekinge län, samt Mats Johansson, ordförande i Regionstyrelsen vid Samverkansorganet i Blekinge län, att för regeringens räkning samordna insatserna i Blekinge län med anledning av ändrade villkor för fordonsindustrin. Arbetet ska ta tillvara de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i länet.

- Vår erfarenhet av omställningsarbete är att det mest effektiva är att kraftsamla på regional nivå. Det är med de lokala och regionala aktörerna, såväl statliga som kommunala och privata, som man bäst kan anpassa insatser och åtgärder så att de leder till resultat i form av nya företag och jobb, säger näringsminister Maud Olofsson.


Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33

Ämnen

  • Regering

Regioner

  • Blekinge