Pressmeddelande -

Stärkt rätt för visstidsanställda och föräldralediga beslutas i riksdagen

Det är inte värdigt ett modernt arbetsliv att nästan hälften av kvinnorna under 25 år är visstidsanställda. Det är oacceptabelt att föräldralediga missgynnas i arbetslivet. Därför stärker regeringen anställningsskyddet för båda dessa grupper. Det sade arbetslivsminister Hans Karlsson i dagens riksdagsdebatt om regeringens förslag om nya regler för visstidsanställning och förstärkt skydd för föräldralediga. - Det finns ett stort problem på dagens arbetsmarknad där kvinnor, särskilt unga kvinnor, tvingas hålla tillgodo med otrygga anställningar. Så kan vi inte ha det. Vår reform innebär att visstidsanställningar hos samma arbetsgivare får pågå i max 14 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen i tillsvidareanställning. Vi vill komma åt att olika visstider staplas på varandra år ut och år in, sade arbetslivsminister Hans Karlsson i dagens debatt. - Vi tar bort sju anställningsformer och arbetsgivaren får ett enklare regelverk att använda. I de verksamheter och branscher som har behov av längre visstidsanställningar får fack och arbetsgivare förhandla om sådana uppgörelser i kollektivavtal. Det ger möjlighet att branschanpassa efter verksamhetens särskilda behov, sade arbetslivsminister Hans Karlsson. - Det förekommer att föräldralediga missgynnas i arbetslivet. En provanställning avbryts, löneutveckling och utveckling i jobbet uteblir på grund av föräldraledighet. Många fackförbund, särskilt HTF, har pekat på att föräldrapenningen används som uppsägningslön när föräldralediga sägs upp. Vi inför nu ett kraftfullt missgynnandeförbud, som innebär att om föräldralediga sägs upp börjar uppsägningstiden löpa först när han eller hon är tillbaka på jobbet. Dessutom blir det en omvänd bevisbörda - arbetsgivaren måste visa att den föräldralediga inte har missgynnats på grund av föräldraledighet, sade arbetslivsminister Hans Karlsson i riksdagen i dag. Riksdagen voterar om förslaget under torsdagseftermiddagen. De nya reglerna gällande förstärkt rätt för föräldralediga träder i kraft den 1 juli 2006. Övriga ändringar gäller från den 1 juli 2007. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26

Ämnen

  • Arbetsliv