Pressmeddelande -

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2005

Regeringen överlämnar i dag skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens ägarförvaltning och för de statligt ägda företagens verksamhet. I skrivelsen ingår verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2005. I verksamhetsberättelsen beskrivs de riktlinjer som regeringen har lagt fast för de statligt ägda företagen, bland annat regeringens krav på företagsstyrelserna och på företagens information och öppenhet. Styrelserna får ett tydligare uppdrag att aktivt arbeta med etik, miljömässigt och socialt hållbar utveckling samt innovativa processer. Ägarpolitiken rörande mångfald har kompletterats så att arbetet mot diskriminering förtydligas. Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelserna och nu består de av staten helägda företagen av 47 procent kvinnor i styrelserna. - Precis som staten gått i bräschen för att öka antalet kvinnor i styrelserna, är det nu viktigt att de statligt ägda företagen även driver utvecklingen mot att öka antalet kvinnor i företagsledande ställning, säger näringsminister Thomas Östros. 2005 präglades av betydande resultatförbättringar och resultatet efter skatt ökade med 70 procent till 52,0 miljarder kronor. Utdelningarna uppgår till 26,5 (17,4) miljarder kronor. Företag med statligt ägande utgör en betydande andel av det inhemska näringslivet. Verksamhetsberättelsen och delårsrapporterna är instrument för att öka genomlysningen av dessa företag. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Politik