Gå direkt till innehåll
Naturbetesmark i Sverige, Foto: Ola Jennersten
Naturbetesmark i Sverige, Foto: Ola Jennersten

Pressmeddelande -

Sju aktörer i gemensamt upprop - "Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!"

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är några av de som gör gemensam sak i ett upprop för en nationell handlingsplan för naturbetesmarker:

- Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker

Naturbetesmarkerna är en värdefull resurs för såväl biologisk mångfald, kulturhistoria, rekreation och hållbar produktion av livsmedel. Under det senaste decenniet har naturbetesmarkerna i Sverige minskat kraftigt. Klockan slår nu fem i tolv för att sätta in kraftiga åtgärder för att bevara och utveckla dem så att även våra barn och barnbarn kan få uppleva en äkta kohage och se lamm leka på grönklädda kullar.

I skriften ”Utan pengar inga hagar eller ängar” från Kungliga Skogs och Lantbruksakademien KSLA beskriver nordens främsta experter på miljö, klimat, kultur och rekreation sin syn på läget och vad som behöver göras.

- Om vi kan ta ett samlat grepp och hjälpas åt, från myndigheter, miljöorganisationer och lantbruksnäringen – ja då tror jag på en framtid för naturbetesmarkerna, säger Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF. Men det är dags att agera NU!

Uppropet kan du läsa i bifogat dokument. 

För mer information kontakta:

Anna Jamieson, verksamhetsledare föreningen Naturbeteskött i Sverige på anna@naturbete.se
eller 076-765 77 40

Ladda ner skriften i sin helhet från seminariet på KSLA:s hemsida här.

Ämnen

TaggarEtt hållbart kött från Sveriges naturbetesmarker.

naturbete.se

Presskontakt

Anna Jamieson

Anna Jamieson

Presskontakt Verksamhetsledare Arbetar med Naturbetesprojekt och kommunikation 0767657740

Relaterat material

Naturbeteskött för bevarandet av den biologiska mångfalden och ett hållbart val för konsumenterna.

Naturbeteskött i Sverige är en förening som arbetar för att bevara Sveriges Naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion av Naturbeteskött. Vi arbetar med information, lobbying och nätverk för att sprida kunskap om kvalitetssäkrat Naturbeteskött och vilka positiva effekter det får att köpa Naturbeteskött i butiken eller på restaurangen. Vi välkomnar alla som medlemmar i föreningen, såväl lantbrukare som konsumenter restaurangfolk och handlare med ett intresse för gott kött, en rik natur och vår framtida miljö. Du blir medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på BG 178 - 5955 och ange namn och mailadress på talongen så kontaktar vi dig.

Naturbeteskött i Sverige
Malexander Tumbo Gård
590 14 Boxholm
Sverige