Gå direkt till innehåll
Naturkompaniet delar ut rekordbonus till naturen

Pressmeddelande -

Naturkompaniet delar ut rekordbonus till naturen

Varje år skänker Naturkompaniet en del av intäkterna från kundklubben 365 till utvalda organisationer inom miljö och naturskydd. Nu är 2022 års vinnare utsedda och tillsammans får fem organisationer dela på den rekordhöga vinstsumman om fyra miljoner kronor. Sedan starten av Naturbonusen har Naturkompaniet sammanlagt delat ut omkring 19 miljoner kronor till olika natur- eller miljövårdsprojekt runt om i Sverige.

Temat för årets Naturbonus är biologisk mångfald. Antalet arter minskar i allt snabbare takt, inte bara i Sverige utan över hela världen. Växter och djur hotas i allt högre utsträckning och känsliga ekosystem förstörs eller sätts ur balans.

– Den svenska naturen behöver vilda växter och djur, artrikedom och ekosystem som mår bra. Vi vill premiera organisationer och föreningar som värnar om vår alldeles unika natur. Det känns extra roligt att kunna presentera vinnarna i samband med den internationella FN-dagen: Biologiska mångfalden dag, säger Sofie Saberski, marknadschef på Naturkompaniet.

– Det finns många viktiga naturprojekt som pågår över hela landet. Och det är tack vare våra trogna kunder som Naturkompaniet kan skänka den här rekordsumman och därmed värna om den biologiska mångfalden och vår svenska natur, fortsätter Sofie.

2022 års vinnare av Naturbonusen är:
Världsnaturfonden WWF
Skydda skogen
Naturskyddsföreningen (NSF)
Naturarvet
Katastrofhjälp fåglar och vilt Skåne sydväst.


Projektbeskrivningar för vinnarna:


Världsnaturfonden WWF
De senaste tjugo åren har antalet fjällrävar i Sverige gått från trettio individer till drygt 300. Men i området mellan Kiruna och Treriksröset saknas de nästan helt. Tack vare Naturbonusen kommer Världsnaturfonden WWF tillsammans med Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten att återetablera fjällräven norr om Kiruna. Bland annat kommer man att ställa ut foderautomater och viltkameror i området så att rätt skyddsåtgärder kan sättas in.

SKYDDA SKOGEN
Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation som arbetar med att bevara skogar med höga naturvärden, vilket främjar den biologiska mångfalden. Under 2021 gjorde organisationen naturvärdesinventering av skog runt om i Sverige och stöttade personer som vill rädda artrik skog i sitt närområde. Tack vare Naturbonusen kommer organisationen att kunna intensifiera det arbetet och på så sätt skydda mer värdefull skog mot avverkning.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN (NSF)
Att restaurera våtmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Med Naturbonusen kommer Naturskyddsföreningens länsförbund i Örebro ge skolklasser chansen att delta i arbetet med att återväta torvmark och lära sig mer om vattnets funktion i landskapet. Projektet ska även dokumenteras och spridas till föreningens övriga medlemmar.

NATURARVET
Naturarvet förvärvar och skyddar gammelskog från avverkning. Detta hjälper rödlistade arter och främjar forskning, friluftsliv och turism i områdena. Med Naturbonusen kan Naturarvet slutföra förvärven av den fjällnära Elveskogen och den kustnära Fågelskärsudden. Gamla timmerlador på områdena kommer också att renoveras.

KATASTROFHJÄLP FÅGLAR OCH VILT SKÅNE SYDVÄST
Den ideella lokalföreningen KFV Skåne SV driver Projekt Igelkott med målet att fler igelkottar ska överleva. De vårdar och rehabiliterar sjuka och skadade igelkottar och återför dem till naturen. Stödet från Naturbonusen gör att de kan ta emot fler igelkottar genom att restaurera och bygga ut hela anläggningen och bygga en separat barnavdelning.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Sofie Saberski, Marknadschef
sofie.saberski@naturkompaniet.se

Läs mer om Naturbonsen på:
https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/

Om Naturkompaniet
Naturkompaniet består av 36 friluftsbutiker som säljer utrustning för friluftsliv och resa från världens ledande varumärken. Vår målsättning är att främja friluftsliv och hälsa genom att tillhandahålla utrustning som underlättar och berikar friluftsliv och vår uppmaning till våra kunder är;” Gör vardagen till ett äventyr ”. Läs mer om oss på www.naturkompaniet.se.


Relaterade länkar

Ämnen


Naturkompaniet består av 38 friluftsbutiker i Sverige och Norge, som säljer utrustning för friluftsliv och resa från världens ledande varumärken. Vår målsättning är att främja friluftsliv och hälsa genom att tillhandahålla utrustning som underlättar och berikar friluftsliv. Vår uppmaning till våra kunder är: ”Gör vardagen till ett äventyr ”. Vi som arbetar på Naturkompaniet älskar friluftsliv och att vistas i naturen. För oss är det en självklarhet att göra vårt bästa för att värna om miljön. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av och med hög kvalitet i en ofta tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte skapa ett köp-använd-släng beteende hos våra kunder.

Presskontakt

Sofie Saberski

Sofie Saberski

Presskontakt Marknadschef Naturkompaniet 0739446812

Relaterat innehåll

Gör vardagen till ett äventyr!

Naturkompaniet består av 38 friluftsbutiker i Sverige och Norge, som säljer utrustning för friluftsliv och resa från världens ledande varumärken. Vår målsättning är att främja friluftsliv och hälsa genom att tillhandahålla utrustning som underlättar och berikar friluftsliv. Vår uppmaning till våra kunder är: ”Gör vardagen till ett äventyr ”. Vi som arbetar på Naturkompaniet älskar friluftsliv och att vistas i naturen. För oss är det en självklarhet att göra vårt bästa för att värna om miljön. Vårt främsta vapen i kampen om en bättre miljö är att vi bara säljer produkter av och med hög kvalitet i en ofta tidlös design. En kvalitativ produkt ska enligt oss hålla länge och ska inte skapa ett köp-använd-släng beteende hos våra kunder.

Naturkompaniet HK