Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Naturturismföretaget Ösjönäs erbjuder bland annat turridning i Tivedens nationalpark. Foto: Jesper Anhede.

När helheten blir större än delarna – lyckade klustersamarbeten har bara vinnare

Besöksnäringen har blivit en allt viktigare faktor i landsbygdsdebatten. Här finns förutsättningar för hållbar tillväxt, om alla som berörs är med på tåget. Hela bygder behöver vara med på utvecklingen för att helheten ska fungera, och konstruktiv samverkan kan vara svårt att få till när var och en mest tänker på sitt. I klustersambeten blir summan större än delarna, här är flera goda exmpel.

Kommande event

Presskontakt

Camilla Jönsson

Camilla Jönsson

Presskontakt Tf generalsekreterare, Tf verksamhetsansvarig +46 76 139 87 64

Naturturismföretagen branschorganisation för svenska natur- och ekoturismföretagen

​Naturturismföretagen är de svenska natur- och ekoturismföretagens branschorganisation och gemensamma röst som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.

Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

Naturturismföretagen är icke vinstdrivande och politiskt obunden.

Naturturismföretagen
Storgatan 9
97238 Luleå
Sverige