Inbjudan till pressinformation om utsläppshandel

Tid 15 Maj 2006 08:55 – 08:55

Plats Stockholm

Den 15 maj ska samtliga EU:s medlemsländer rapportera till EU-Kommissionen om den första avräkningen av utsläppsrätter mot faktiska utsläpp som har ägt rum sedan utsläppshandelssystemet startades den 1 januari 2005. Den svenska avräkningen pekar på att utsläppen av koldioxid från svenska företag som omfattas av utsläppshandeln år 2005 var lägre än den genomsnittliga årliga tilldelningen för den första handelsperioden 2005 till 2007. Liknande förhållanden har tidigare rapporterats från flera andra länder inom EU. De uppgifter som har förekommit avseende Sveriges totala utsläpp överensstämmer i allt väsentligt med de ännu preliminära uppgifterna om faktiska utsläpp som myndigheterna fått in av företagen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterar den 15 maj slutliga siffror och analys som visar hur svenska företag agerat under det första året med utsläppshandel, ett EU-omfattande och nytt styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från industri och energiföretag. Prel. program: 8.30 - 8.40 Välkommen och inledning Zofia Lublin, Energimyndigheten, Eva Smith, Naturvårdsverket 8.40-8.55 15 maj; avräkning för EU:s handelssystem. Resultat och överlämnade utsläppsrätter. Utsläppshandelns inverkan på elmarknaden. Mattias Eriksson, Energimyndigheten 8.55- 9.10 Utsläpp contra tilldelning av utsläppsrätter 2005. Analys per bransch. Ulla Jennische och Ebba Elmlund, Naturvårdsverket 9.10-9.25 EU-utblick och svenskt utsläppstak för 2008-2012 Olle Björk, kansliråd Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet 9.25 Frukost och tid för intervjuer Tid och plats: kl. 08.30- 09.30 Hörsalen St Klara, Klarabergsviadukten 90. Medverkande: Representanter från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Anmäl ditt deltagande till: Naturvårdsverkets presschef Anneli Nivrén anneli.nivren@naturvardsverket.se eller 070-206 37 27 senast fredag 12 maj. Frukost ingår. Mer information om utsläppshandel: www.utslappshandel.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Mattias Eriksson, Energimyndigheten, 016-544 21 73 Ulla Jennische, Naturvårdsverket, 08-698 14 72 Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Med vänlig hälsning Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll