Pressmeddelande -

12 utsjöbankar möjliga för vindkraft

Naturen på 19 utsjöbankar har kartlagts. Resultatet visar att bankarna fungerar som fristad åt många arter som blivit ovanliga utmed kusten. Naturvårdsverket föreslår att de sju bankar som har högst naturvärden ska skyddas och anser att det borde vara möjligt att etablera vindkraft på de övriga 12. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen kartlagt naturen på 19 utsjöbankar. En utsjöbank är ett grunt område som omges av djupare vatten. Bankarna fungerar som fristäder för många växt- och djurarter som inte längre trivs utmed kusten på grund av ökade störningar och föroreningar. Sju utsjöbankar bör skyddas Naturvårdsverket föreslår att sju representativa utsjöbankar med höga naturvärden ska skyddas från exploatering. De övriga 12 passar, med hänsyn tagen till naturen, bättre för etablering av vindkraft. – I vårt förslag har vi försökt skapa en balans mellan behovet av att gå över till den mer miljöanpassade energiproduktion som vindkraften utgör och behovet av att bevara utsjöbankarnas höga naturvärden, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket. – Det är glädjande att se att utsjöbankarna har kvar så stor artrikedom. Om miljötillståndet i havet förbättras kan arter som nu bara återfinns på utsjöbankarna sprida sig tillbaka till kusten där de förr trivdes bra, säger Björn Risinger, chef för Naturrersursavdelningen. De 19 utsjöområden som inventerats är: (S) = särskilt viktiga att skydda från exploatering. Skagerrak: Persgrunden (S) Kattegatt: Fladen (S), Lilla Middelgrund (S), Stora Middelgrund, och Röde Bank, Morups bank Egentliga Östersjön: Kriegers Flak, Södra Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken (S), Hoburgs Bank (S), Knolls Grund och Ölands Södra Grund Bottenhavet: Finngrundet/ Östra Banken (S), Storgrundet, Vänta Litets Grund och Väktarn/Petland. Bottenviken: Rata Storgrund, Klockgrundet/Tärnans Grund och Marakallen/Rödkallen (S) Flera mindre vanliga arter registrerades under inventeringen, till exempel spökkrabba, leopardfläckig smörbult, tumlare med kalv, lyrtorsk och musselväktare (en krabba). För första gången har så kallade bubbelrev upptäckts i Sverige. Bubbelreven är undervattensstrukturer som bildats av läckande gas. Bankarnas betydelse för fisket har inte behandlats i denna rapport utan kommer att redovisas senare av Fiskeriverket som ett resultat av ett pågående regeringsuppdrag. Inventeringen av utsjöbankarna har gjorts i samarbete med Artdatabanken, Fiskeriverket, Kustbevakningen, SGU, SMHI och de marina forskningscentra vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå. http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/havsmiljo/pdfer/Utsjo.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: Kjell Grip, handläggare Vattenmiljöenheten, 08-698 10 74, 070-823 18 01, kjell.grip@naturvardsverket.se Anna Helena Lindahl, chef Vattenmiljöenheten, 08-698 12 14, 070-982 39 65, anna.helena.lindahl@naturvardsverket.se Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540. Med vänlig hälsning Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

Ämnen

  • Politik