Pressmeddelande -

317 statliga miljoner till investeringar som minskar klimatpåverkan

Naturvårdsverket ger 317 miljoner kronor i bidrag till 25 lokala klimatinvesteringsprogram (Klimp) och tre så kallade Guldklimpar. Den samlade investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor. Programmen genomförs över hela landet och beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 203 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 70 000 personbilar. – De lokala klimatinvesteringarna är en viktig del i arbetet med att begränsa växthuseffekten och för att vi ska nå det svenska klimatmålet, säger Gunnel Horm, chef för Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram. Drygt 40 procent av det beviljade bidraget avser satsningar inom biogasområdet medan cirka 20 procent avser investeringar i fjärrvärme. Resterande åtgärder handlar bland annat om energieffektivisering i byggnader och i industrin, förbättrade förutsättningar för cykling och kollektivtrafik samt lokal information om klimatfrågan. Bland aktörerna finns både kommuner, företag, landsting och regionala samverkansorgan. De beviljade programmen beräknas årligen reducera de svenska utsläppen av växthusgaser med 203 000 ton, varav koldioxid står för cirka 184 000 ton och övriga växthusgaser för cirka 19 000 ton (räknat som koldioxidekvivalenter). Nära hälften av utsläppsreduktionen sker i transportsektorn. Energianvändningen minskar totalt med cirka 215 000 MWh, varav cirka 97 000 MWh är el. – Det är glädjande att många klimatinvesteringsprogram fokuserar på transportsektorns klimatpåverkan eftersom utsläppen i denna sektor fortsätter att öka, säger Gunnel Horm. Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra lokala aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten. Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen. Förutom Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten, Vägverket och Banverket granskat ansökningarna. Klimatinvesteringsprogrammet infördes 2003 och detta är den tredje omgången som bidrag delas ut. Den 1 november 2006 är sista ansökningsdatum för nästa omgång. Under 2005 lämnades det in 51 ansökningar om totalt 1,3 miljarder kronor i bidrag. Totalt 25 program, samt tre fristående så kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 317 miljoner kronor i bidrag. Programmen är: Borås, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Katrineholm, Knivsta, Kristianstad, Landskrona, Leksand, Lidköping, Lilla Edet, Luleå, Malmö, Olofström, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam, Stockholm, Svedala, Söderhamn, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Varberg och Östersund. De tre Guldklimparna finns i Svedala, Söderhamn och Örnsköldsvik. Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/klimp För ytterligare information, vänligen kontakta: Klimp-handläggarna, Naturvårdsverket, 08-698 10 00 Gunnel Horm, chef vid enheten för investeringsprogram, 08-698 16 44, 070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540. Kristina Ringström Pressinformatör Naturvårdsverket/Swedísh Environmental Protection Agency Informationssekretariatet/Information Secretariat SE- 10648 Stockholm, Sweden +46-(0)8-698 10 94 (phone) +46 (0)8-698 16 69 (fax) kristina.ringström@naturvardsverket.se

Ämnen

  • Politik