Pressmeddelande -

55 svenska orter deltar i ”I stan utan min bil”

För tredje året i rad deltar Sverige i den internationella kampanjen European Mobility Week 16-22 september och för femte året i rad i manifestationsdagen In town, without my car den 22 september. Årets huvudtema för kampanjen är ”säkrare vägar/gator för barn”, alltså bättre trafikmiljö för barn. Naturvårdsverket är den nationella samordnaren av Mobilitetsveckan i Sverige och bidrar med kampanjmaterial till kommunerna i samarbete med Vägverket. Hittills har 679 städer/orter i världen anmält att de skall genomföra European Mobility Week (EMW). 311 av dem skriver på det gemensamma manifestet. 1038 städer/orter kommer att genomföra In town, without my car! (ITWMC) och av dessa skriver 909 på manifestet. Sammanlagt 55 kommuner i Sverige har hittills anmält att de tänker delta i kampanjen, 12 städer deltar i EMW fullt ut, alltså hela veckan, men många av de övriga deltar fler än en dag och några så gott som hela veckan. Några av kommunerna som deltar har valt en annan dag än 22 september för manifestationen ”I stan utan min bil”. - Det mesta av kampanjarbetet ute i landet genomförs av mycket berömvärda eldsjälar. Man arbetar dessutom långsiktigt med mycket knappa resurser för att få fram hållbara alternativ till bilen som ska finnas tillgängliga så att människor inte ska bli tvungna att använda bilen i onödan, säger Birgitta Malmberg, projektledare för Mobilitetsveckan på nationell nivå i Sverige. Idén till arrangemanget ”In town without my car” föddes 1998 i Frankrike. 1999 blev den en succé i många franska och italienska städet. 2000 beslutade EU-kommissionen att stödja en gemensam europeisk satsning på ITWMC. I Sverige är Naturvårdsverket den nationella samordnaren. Access, Eurocities har det europeiska samordningsansvaret för Den europeiska Mobilitetsveckan som helhet. Mer information finns på www.naturvardsverket.se/mobilitetsveckan För ytterligare information, vänligen kontakta: Birgitta Malmberg, projektledare för Europeiska Mobilitetsveckan i Sverige, Naturvårdsverket, 08-698 15 75, 070-860 79 37, birgitta.malmberg@naturvardsverket.se Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Kjell Avergren, Vägverket, 0243-754 13, kjell.avergren@vv.se Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Ämnen

  • Miljö, energi