Pressmeddelande -

7,5 miljoner till ideella miljöorganisationer

Att öka miljöintresset hos ungdomar och att bevara och förvalta sjöar, vattendrag och kustområden är några av de projekt som får bidrag när Naturvårdsverket fördelar 7,5 miljoner kronor till ideella miljöorganisationer.  Östersjön är ett mycket känsligt havsområde och många ansökningar berör projekt runt Östersjön. Det känns angeläget att öka kunskapen och medvetenheten om störningar i vår havsmiljö, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har i år haft i uppdrag att fördela 7,5 miljoner kronor i bidrag till ideella miljöorganisationers arbete. Av detta fördelas 4 miljoner kronor till nationellt arbete och 3,5 miljoner kronor till internationellt arbete. När ansökningstiden hade gått ut hade ansökningar från 25 organisationer kommit in med 45 olika projektförslag. Av dessa får 29 projekt bidrag. Läs mer: Beslut om de projekt som fått bidrag för nationellt arbete: http://www.naturvardsverket.se/dokument/press/2006/maj/Verksprotokoll88_06.pdf Beslut om de projekt som fått bidrag för internationellt arbete: http://www.naturvardsverket.se/dokument/press/2006/maj/miljorgbeslutprotokoll_06.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingrid Espmark, nationellt arbete, 08-698 10 33, ingrid.espmark@naturvardsverket.se Anita Moberg, internationellt arbete, 08-698 10 52, anita.moberg@naturvardsverket.se Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540. Med vänlig hälsning Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

Ämnen

  • Politik