Pressmeddelande -

Minskad klimatpåverkan från nya bilar - men Sverige långt efter övriga EU

Koldioxidutsläppen från nya bensin- och dieselbilar i Sverige minskade med 3,7 procent under det första halvåret 2008 jämfört med helåret 2007, från 181 till 174 gram per kilometer. Ändå ligger Sverige fortfarande långt efter övriga EU-länder. Det framgår av ny statistik över bilars klimatpåverkan, som i dag presenteras av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket.

Koldioxidutsläppen från nya bilar i skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner. De bensin- och dieselbilar som registrerades i Burlöv under första halvåret 2008 släpper ut 25 procent mer koldioxid per kilometer än de nya bilarna i Härryda, Öckerö och Askersund.

- Det är glädjande att utsläppen från nya bilar minskar, men vi tillhör fortfarande EU:s värstingar och det finns stora möjligheter att snabbt minska utsläppen, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Sverige har EU:s mest bränsleslukande bilpark och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande i topp, tillsammans med Litauen och Finland. Den svenska utsläppsnivån på 174 gram kan jämföras med genomsnittet för EU för 2007 som var 158 gram.

Om den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till i genomsnitt 120 gram per kilometer, skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 4,9 miljoner ton. Det motsvarar sju procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

De nyregistrerade svenska bensin- och dieselbilarnas koldioxidutsläpp under första halvåret 2008 uppgick till 174 gram per kilometer, motsvarande 7,1 liter drivmedel per 100 kilometer. Om man inkluderar de bilar som kan drivas med etanol och gas, och tar hänsyn till bränslenas klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, minskar de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp till 153 gram per kilometer, jämfört med 169 gram helåret 2007.

- Andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel fortsätter att öka, men vi köper fortfarande stora bilar med hög bränsleförbrukning, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Om alla bilköpare valde den snålaste bensindrivna modellen inom samma storleksklass, med fortsatt höga säkerhetskrav, skulle utsläppen minska med omkring 20 procent. Går man dessutom ned en storleksklass kan utsläppen minska med hela 30 procent. En dieselbil släpper i genomsnitt ut 18 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil, men kan ha högre utsläpp av andra hälsopåverkande ämnen.

Vägtrafikens koldioxidutsläpp minskade med cirka 70000 ton, eller cirka 0,7 procent, under första halvåret 2008 jämfört med motsvarande period under 2007. Orsaken ligger i mer energieffektiva fordon och ökad andel biobränsle. Under första halvåret har även trafiken minskat marginellt. Håller trenden med minskad trafik i kommer även detta bidra till minskade utsläpp under 2008.

- Det är mycket bra att utsläppen från nya bilar minskar. Det vi ser är ett trendbrott mot energieffektivare bilar och en ökning av förnybara bränslen. Vi behöver alla bidrag vi kan få för att långsiktigt minska utsläppen till hållbara nivåer, säger Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets gemensamma index presenterar statistik över nya bilars klimatpåverkan, fördelade per län och kommun, juridiska och fysiska personer samt män och kvinnor, inklusive information om vilken typ av bilar som köps.

Fakta om de 137 992 bilar som första halvåret 2008 nyregistrerades i Sverige (andel för helåret 2007 inom parentes).

  • 42 (53) procent av bilarna drivs med bensin och släpper i genomsnitt ut 179 (185) gram koldioxid per kilometer
  • 36 (34) procent drivs med diesel och släpper i genomsnitt ut 169 (175) gram koldioxid per kilometer
  • 21,7 (11,7) procent kan drivas med etanol och 0,3 (0,6) procent med fordonsgas
  • 3,0 (3,5) procent var särskilt bränsleslukande (över 250 gram/kilometer)
  • 8,9 (5,8) procent var särskilt bränslesnåla bilar (högst 120 gram/kilometer)

Läs mer på Naturvårdsverkets och Vägverkets webbplatser:

- Excelfil med detaljerade uppgifter och grafer för län och kommuner

- Uppdaterat beräkningsunderlag för klimatnyttan med etanol- och gasbilar

- PM om vägtrafikens klimatpåverkan

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Andersson, chef Naturvårdsverkets energi- och transportenhet,
076-886 64 65, kjell.andersson(a)naturvardsverket.se

Håkan Johansson, Miljöstrategiska enheten, Vägverket, 073-077 77 10, hakan.johansson(a)vv.se

Carl Magnus Berglund, utredare Konsumentverket, 054-19 40 86, carl.magnus.berglund(a)konsumentverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren(a)naturvardsverket.se

 

Med vänlig hälsning

ANNELI NIVRÉN

Presschef

NATURVÅRDSVERKET

Informationssekretariatet

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 08-698 13 12, FAX: 08-698 16 00

INTERNET: www.naturvardsverket.se

Ämnen

  • Politik