Pressmeddelande -

Nio av tio svenskar ser sig själva som klimatmedvetna

Nio av tio svenskar anser sig vara klimatmedvetna, varannan kan få dåligt samvete när han eller hon gör något som kan påverka klimatet negativt, och allt fler har gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan. Främst sker en kraftig ökning när det gäller att återvända saker. Det framgår av en ny undersökning från Naturvårdsverket.

- Klimatfrågan håller på att bli en livsstils- och identitetsfråga, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Nio av tio svenskar (89 procent) säger att de "absolut" (26 procent) eller "i viss mån" (63 procent) "ser sig själv som en person som är klimatmedveten". Dessutom anser sju av tio svenskar att det är viktigt i deras umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan.

Hälften av svenskarna svarar att de "ofta" (10 procent) eller "ibland" (42 procent) kan få dåligt samvete när de gör saker som de tror påverkar klimatet negativt, medan en liten grupp (3 procent) säger att de aldrig gör sådana saker.

- Allt fler svenskar säger att de under de senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan, säger Maria Ågren.

Naturvårdsverket har ställt frågor om sex olika åtgärder, och i genomsnitt är det fyra procentenheter fler än förra året som anger att de gjort något för att minska sin klimatpåverkan.

Allra flest, 83 procent, svarar att de källsorterar mer. 78 procent anger att de "återanvänder saker"- en ökning med hela 16 procentenheter jämfört med förra årets mätning. Åtta av tio (81 procent) har gjort något åt sin energiförbrukning i hemmet, två av tre (63 procent) vad gäller de dagliga transporterna, fyra av tio (45 procent) har förändrat sin köttkonsumtion och en tredjedel (38 procent) har förändrat sina semesterresor.

- Samtidigt som det krävs internationella klimatavtal för att bromsa klimatförändringen, är det också viktigt med de förändringar vi kan göra i vår egen vardag, avslutar Maria Ågren.


Undersökningen omfattade 1 000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 21-24 september 2009.


Läs rapporten Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteenden kopplat till klimatförändringen.

Läs tabellerna till rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Westermark, chef Klimatpolicyenheten, 08-698 11 99, lars.westermark@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.

 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • klimatmedvetenhet
  • klimatfrågan