Pressmeddelande -

Slopade telefonköer till sjukvården i Västmanland

– 30 miljoner för nytt modernt telefonsystem från NEC Philips NEC Philips har tecknat avtal med Landstinget Västmanland om att leverera en helt ny telefoniplattform. Nya tekniska lösningar kommer att effektivisera och förbättra allmänhetens kontakt med sjukvården i Västerås, Fagersta, Köping och Sala. Affären innebär att sjukvården i Västmanland får ett modernt telefonisystem som förenar både mobil, fast och IP-telefoni. Den nya lösningen berör cirka 5000 anknytningar, varav cirka 1000 är ip-baserade. Integration av GSM-telefoni och trådlösa telefoner (DECT) via telefonväxeln gör att landstingets personal nu blir betydligt mer rörliga och lättillgängliga. För patienter och vårdsökare kommer detta innebära flera märkbara förbättringar i stora delar av länet. Det kommer att bli lättare för allmänheten att snabbare nå fram till rätt person inom vården. Det nya systemet innebär att patienten har möjlighet att välja bort telefonkön och istället bli uppringd. För de som väljer telefonkön kommer systemet att ge information om köplats och ungefärlig väntetid. – Vi är väldigt glada att upphandlingen nu är klar och att vi kommer att få ett nytt modernt system med många nya funktioner. Att våra patienter får lättare kontakt med landstinget är bara en av fördelarna med det nya systemet, säger Hans Holmgren, projektledare på Landstinget Västmanland. För NEC Philips är affären värd cirka 30 miljoner kronor. För Landstinget Västmanland innebär den nya lösningen besparingar om nästan 50%, eller cirka 6,4 miljoner kronor per år. En av orsakerna till besparingen är att IP-telefoni gör det möjligt att utnyttja redan befintliga datanät för telefoni, vilket gör interna samtalskostnader för telefonsamtal närmast obefintlig. – Det är positivt att vara delaktig i en affär som leder till så stora besparingar som denna. Situationen i Västmanland är inte unik, och det finns mycket att göra i resten av landet, säger Erik Abele, vd för NEC Philips i Norden. Arbetet med den nya lösningen har redan påbörjats och det nya systemet förväntas vara i drift innan sommaren. Affären genomförs i samarbete med flera partners, bland andra Telenor som levererar samtliga operatörstjänster för fast och mobil telefoni. För mer information: Erik Abele General Manager Nordic, NEC Philips Unified Systems Tfn: 08 598 523 40 erik.abele@nec-philips.com Lars Dagerholt Pressansvarig 08 679 92 12, 070 965 61 00 lars.dagerholt@fourc.se Om NEC Philips Unified Solutions NEC Philips är tillsammans med NEC en av världens största leverantörer inom området företagstelefoni. Företaget erbjuder lösningar för alla storlekar av organisationer och speciallösningar för en rad olika branscher, såväl lokalt som globalt. NEC Philips bildades 2006 som ett resultat av sammanslagningen mellan Philips och NECs telefonidivisioner. Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av kommunikationssystem, tillhörande applikationer, nätverk och service. NEC Philips erbjuder Unified Communications med integration av telefoni, data och olika kommunikationskanaler i ett gemensamt gränssnitt. Bland de strategiska samarbetsavtalen kan nämnas Microsoft och 3Com. NEC Philips huvudkontor ligger i Hilversum, Holland och koncernen har landskontor i de flesta länder. Den nordiska verksamheten har sitt säte i Stockholm och lokalkontor i Göteborg, Malmö och Köpenhamn. För mer information, se www.nec-philips.com

Ämnen

  • Telekommunikation, mobiltelefoni

Regioner

  • Västmanland