Gå direkt till innehåll
Pandora Papers-läckan och Neo4j

Blogginlägg -

Pandora Papers-läckan och Neo4j

Grafdatabaser har bevisat sig som ett effektivt verktyg för att kartlägga snåriga sammanhang i miljontals läckta dokument.

Journalistnätverket ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, har använt Neo4j:s grafdatabas för att organisera och presentera informationen som kommit fram genom Pandoraläckan. Neo4j samarbetademed ICIJ även vid deras tidigare avslöjanden, bland annat Panama Papers och Paradise Papers.

ICIJ har tagit del av enorma mängder dokument som läckts från juristbyråer och banker och sedan ägnat månader åt att utreda, organisera och granska information om skalbolag och konton i skatteparadis, inklusive ägarna som döljer sig bakom dessa och deras affärer.

Vad är Pandora-läckan?

Undersökningen av de läckta Pandora-papperen är det största journalistiska samarbetet i detta slag någonsin. Över 600 journalister från 150 medier i 117 länder har medverkat, däribland SVT. Resultatet är 2,94 terabyte data i över 11,9 miljoner filer av olika format: dokument, bilder, mejl, kalkylblad, med mera.

Undersökningen bygger på en läcka av konfidentiella uppgifter från 14 företag som erbjuder tjänster för att undgå beskattning till förmögna privatpersoner och företag, genom verktyg som skalbolag, truster, stiftelser och andra juridiska enheter baserade i nationer med låga eller inga skatter. Dessa konstruktioner gör det möjligt för ägarna att dölja sina identiteter för allmänheten och ibland även för myndigheter.

Det har skett flera stora läckor av dokument genom åren. Vad skiljer den här från de tidigare?

Pandora-papperen, som går tillbaka till 1970-talet och fram till 2020, kommer från 14 bolag som erbjuder offshore-tjänster i minst 38 jurisdiktioner. Pandorapapperen namnger mer än dubbelt så många politiker (330) och offentliga tjänstemän från mer än 90 länder och territorier, inklusive 35 nuvarande och tidigare statschefer. Omkring 200 av de namngivna personerna är svenskar.

Som jämförelse har FinCEN Files-undersökningen avslöjat 2 biljoner dollar i tvivelaktiga tillgångar/transaktioner mellan 1999 och 2017 (18 år), med bidrag av över 400 journalister och 108 andra mediepartners i 88 länder. Panama Papers har (hittills) avslöjat misstänkt skatteflykt om 2 miljarder dollar mellan 1970-talet och 2016 (46 år), baserat på 2,6 terabyte data i 11,5 miljoner dokument från en enda källa.

Vad innehåller Pandora-papperen för slags uppgifter?

Läckan avslöjar över 330 politiker från mer än 90 länder och territorier. Dessa utnyttjade juridiska enheter i länder med svag insyn för att köpa fastigheter, förvara pengar, äga andra företag och andra tillgångar, ibland anonymt.

Pandora Papers avslöjar också hur banker och juristbyråer samarbetar med företag som erbjuder offshore-tjänster för att bygga komplexa bolagskonstruktioner. Filerna visar att tjänsteförmedlarna inte alltid känner sina kunder.

Hur har Neo4j bidragit till undersökningen av Pandora-papperen?

Bara fyra procent av filerna innehöll strukturerade data, organiserat i tabeller (t ex kalkylark och csv-filer). För att utforska dokumenten och analysera informationen började ICIJ med att identifiera filer som innehöll uppgifter om verklig huvudman och strukturerade den efter företag och jurisdiktion. Varje leverantörs data krävde en särskild process.

Efter att ha strukturerat datamängden har ICIJ använt bland annat grafdatabasen Neo4j kombinerat med visualiseringsverktyget Linkurious för att åskådliggöra uppgifterna och göra dem sökbara. Detta gjorde det möjligt för journalister att studera kopplingar mellan personer och företag, även där olika mellanhänder varit inblandade.

Emilia Díaz Struck, forskningsredaktör och koordinator för Latinamerika vid ICIJ, har sagt:

”Vi använder alltid grafdatabaser på samma sätt, för att hitta dolda kopplingar, sådant som inte är uppenbart. Om du hittar en aktieägare eller en person, kan den personen faktiskt vara samma person eller enheten du har sett här, och kanske även ha anknytning till fler saker som jag ännu inte ser.

Med så enorma mängder data riskerar du att missa vad som finns där. Med hjälp av teknik som maskininlärning och grafdatabaser blir det möjligt att se saker som annars skulle ta åratal att upptäcka för en människa. ”

Vad innebär läckorna från ICIJ för bankerna?

ICIJ:s undersökande journalister använder Neo4j:s grafteknologi för att analysera läckta dokument och därigenom upptäcka och avslöja överträdelser och brott. De har utvecklat sina ”grafiska superkrafter” sedan Panama Papers avslöjades 2016.

Vi tror att bankerna i allmänhet vill göra rätt och det ligger verkligen i deras intresse att följa lagen. Graftekniken har mycket att erbjuda finansbranschen, inte minst för due diligence och andra kontroller för att identifiera oseriösa aktörer både inom den egna organisationen och externt. De får möjlighet att åtgärda felaktiga rutiner och metoder, minimera risker och förluster. Ytterst kan det bli ett verktyg för att upprätthålla förtroendet för sitt varumärke.

Visst har Neo4j flera banker som kunder?

Neo4j räknar de flesta av världens banker till våra kunder. De förlitar sig på Neo4j för dataanalys och tillämpningar inom kundrelationer och regelefterlevnad. Däremot är det alltför få som använder vår teknik aktivt för att upptäcka bedrägerier och bekämpa penningtvätt. De flesta system som har sådana uppgifter idag bygger på traditionella relationsdatabaser som behandlar data i rader och kolumner. Det ger inte de bästa förutsättningarna för att upptäcka sofistikerade bedrägeriupplägg och penningtvätt i realtid.

ICIJ:s arbete med Pandora Papers visar att potentialen är stor och att grafdatabaser är kraftfulla verktyg. En liten grupp av utomstående – i det här fallet undersökande journalister – har med hjälp av modern programvara kunnat kartlägga komplexa samband mellan ljusskygga aktörer och deras affärer, med läckta, ostrukturerade dokument som enda källa.

Bankerna har jämförelsevis ett bättre utgångsläge när det gäller tillgång till information, men missar ändå många misstänkta samband. Dataläckorna kring skatteparadisen har vid flera tillfällen visat att det finns teknik för att spåra bedrägerier och penningtvättsnätverk. Om bankerna tar hjälp av lämpliga verktyg för uppgiften, till exempel en Neo4j-grafdatabas, skulle de kunna spåra och åtgärda misstänkta transaktioner i realtid - långt innan en journalist eller en visselblåsare upptäcker det.

Hur hjälper Neo4j till att avslöja penningtvätt?

I en värld av ekonomisk brottslighet är penningtvätt något av det besvärligaste att upptäcka. Tillgångarna flyttas helt öppet genom vanliga finansiella instrument, transaktioner, mellanhänder, juridiska personer och institutioner och lyckas undgå upptäckt av banker och rättsvårdande myndigheter.

Samtidigt vill finansmarknadens aktörer verkligen göra rätt och de är alltmer pressade att aktivt motarbeta och förebygga ekonomisk brottslighet där deras system och tjänster utnyttjas. Flera svenska banker har tilldömts höga böter för överträdelser, bland annat Swedbank som av Finansinspektionen ålades en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor 2020, ett rekord för Sverige. I närtid har 18 av de 20 största europeiska bankerna också tvingats betala höga böter till amerikanska myndigheter för deras inblandning i penningtvätt. Neo4j tillhandahåller en avancerad och flexibel plattform för att bekämpa penningtvätt, minska kostnaderna för regelefterlevnad och att skydda företagets rykte och varumärke.

  • Upptäcka och förhindra brott genom att bättre förstå komplexa datasamband: Avslöja samverkande brottsliga aktörer och sätta stopp för deras verksamhet genom att komplettera granskningen av isolerade data med analys av datasamband.
  • Graftekniken möjliggör mer ingående analys av komplexa datasamband, genom automatiska rutiner som även kan kompletteras med manuell granskning. För att kunna upptäcka överträdelser och brottslighet behöver finansiella aktörer metoder och verktyg som förenklar beräkningarna när de följer transaktioner och flöden i komplexa sammanhang – en uppgift som blir svårare ju fler aktörer som är inblandade i den misstänkta verksamheten.
  • Upptäckt i realtid: Om en konventionell relationsdatabas används för att reda ut de komplexa relationerna inom ett brottsupplägg har de skyldiga redan hunnit slå till och sannolikt försvinna. Med en grafdatabas kan frågor om datasamband och aktörer besvaras i realtid, vilket ger dem som bekämpar bedrägerier möjlighet att agera i tid.
  • Anti-penningtvätt (AML): Grafdatabaser är också ett mycket effektivt vapen mot den skumma världen av penningtvätt och bedrägeri, oavsett om hoten kommer från insiders eller från sofistikerade brottslingar som utger sig för att vara rika kunder. Uppläggen för penningtvätt skiftar ständigt form och storlek, och ett effektivt system för att förebygga och upptäcka sådan verksamhet måste kunna spegla denna mycket dynamiska miljö.

Hur länge har ICIJ samarbetat med Neo4j?

Neo4j har arbetat med ICIJ sedan Panama Papers-utredningen 2016. Den resulterade i ytterligare skatteintäkter på över 1,36 miljarder dollar i 22 länder, och undersökningar av skatteflykt (som ännu pågår) i mer än 82 länder. År 2017 vann ICIJ Pulitzerpriset för sitt arbete med och rapportering om Panama Papers. Det mångåriga samarbetet mellan Neo4j och ICIJ har också omfattat Paradise Papers, West Africa Leaks, Swiss Leaks, Luanda Leaks, FinCEN Files och nu senast Pandora Papers.

Mer att läsa:

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Adrianna Dyczkowsky

Adrianna Dyczkowsky

Presskontakt Marketing Communications Associate
Fredrik Pallin

Fredrik Pallin

Presskontakt PR-Kollektivet +46 708 114 115

Neo4j - världens ledande grafdatabas

Neo4j grundades i Sverige 2007 och är idag världens mest använda grafdatabas. Vi hjälper globala varumärken – däribland NASA, Volvo Cars och UBS – med att förstå och förutse hur människor, processer och system hänger ihop. Genom att utgå från sambanden mellan data kan program som byggs med Neo4j skapa nya insikter inom en rad tillämpningar, bland annat analys och artificiell intelligens, bedrägerispårning, kundrekommendationer och kunskapsgrafer. Läs mer på neo4j.com.