Pressmeddelande -

Global investmentbank väljer NeoNets system- och mjukvarutjänster

En av världens största investmentbanker har tecknat avtal för att använda tjänster inom ramen för produktområdet NeoNet XG (eXchange Gateway). NeoNet XG är produktnamnet för NeoNets system- och mjukvarutjänster som lanserades under hösten. Med NeoNet XG kan kunderna handla på börser i sina egna medlemskap genom att använda NeoNets snabba system, börskopplingar och infrastruktur. Den nya kunden kommer använda NeoNet XG för snabb handel med eget medlemskap på 8 börser. Många kunder sätter stort värde på kombinationen av NeoNet XG och NeoNets mäklartjänster med direktmarknadshandel. Därutöver erbjuder lösningen flexibilitet att addera ytterligare moduler som till exempel anpassad handelsapplikation med kundens namn logotyp. NeoNet XG ger kunderna en heltäckande och kostnadseffektiv lösning där kunden att i ett och samma system kan kombinera handel i eget medlemskap med direktmarknadshandel och mäklartjänster genom NeoNet. – Det är med stor tillfredsställelse som jag meddelar att en världens största investmentbanker har valt att använda vår NeoNet XG-tjänst, som utmärker sig med sin höga prestanda. Sedan lanseringen har vi sett ett ökande intresse för dessa tjänster från ett brett spektrum av kunder som omfattar både globala investmentbanker samt mer nischade banker och mäklare. NeoNet XG tillgodoser den växande efterfrågan på avancerad handel med minimal fördröjning, bred täckning av tillgängliga börser och en kort ledtid för implementation av tjänsten, säger Simon Nathanson, VD för NeoNet. Med NeoNet XG ges banker och mäklarfirmor kostnadseffektiv handel med hög prestanda på börser där kunderna har eget medlemskap. NeoNet ansvarar för drift, hårdvara, mjukvara och infrastruktur men agerar inte som kundens mäklare. Intäkterna från system- och mjukvarutjänster utgörs av löpande licensavgifter som till skillnad från mäklartjänsten inte är direkt kopplade till handelsvolymer. För mer information kontakta: Simon Nathanson VD för NeoNet Tel. 08-454 15 51 simon.nathanson@neonet.biz NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag