Pressmeddelande -

Net Insight sluter ramavtal med Norkring i Norge

Net Insight och Norkring har slutit ett ramavtal avseende leverans av utrustning för transportnätet i det digitala marksända TV-nätet (DTT) i Norge. Ramavtalet är villkorat av att NTV (Norges television AS) får koncessionen och ger uppdraget till Norkring att bygga och driva det norska DTT-nätet. Ramavtalet innebär en leverans av ca 400-700 av Net Insights Nimbra-noder under 2-3 år. Norkring AS levererar infrastruktur och nätverkstjänster till ledande TV-bolag i Norge. Bolaget har rikstäckande nät för TV och radio och ägs av Telenor ASA. Net Insight har bland annat byggt digitala marksända TV-nät i Nederländerna, Danmark, Finland och Tyskland. Med Net Insights Nimbra-plattform utnyttjas nätet maximalt samtidigt som överföringen sker med 100% tjänstekvalitet till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. För ytterligare information kontakta: Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB. Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net Om Net Insight Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net

Ämnen

  • Data, Telekom, IT