Världs-IBD-dagen 2020: Experten svarar på frågor om inflammatoriska tarmsjukdomar och coronaviruset

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:00 CEST

I samband med Världs IBD-dagen den 19 maj anordnar Netdoktor och Mag-och tarmförbundet en chatt för personer som har funderingar rörande inflammatoriska tarmsjukdom och nya coronaviruset. Den som kommer svara på frågorna är Hartwig Maetzel som är gastroenterolog och infektionsläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Många personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom känner oro på grund av den rådande pandemin. Många har funderingar om hur deras sjukdom eventuellt skulle påverkas av coronaviruset och hur de ska tänka kring sina mediciner och läkemedel. Det visar den pågående enkätundersökningen på IBD-koll.se*, som genomförs av Netdoktor i samarbete med Mag-och tarmförbundet.

– På Världs-IBD-dagen kommer vi därför ge personer som lever med inflammatoriska tarmsjukdomar möjligheten att ställa frågor om IBD och covid-19 till en expert, säger Peter Eneroth, Generalsekreterare på Mag- och tarmförbundet.

Den snabba spridningen av sars-CoV-2 och covid-19 har skapat en svår och ansträngd situation för sjukvården, vilket har gjort att även vården av IBD-patienter fått anpassas.

– På Netdoktor har vi sedan början av februari fått väldigt många frågor från olika patientgrupper om hur coronaviruset påverkar just deras sjukdom. Då Netdoktor är en naturlig hemvist för många med kronisk sjukdom är det också en del av vårt ansvar att förse dem med möjligheten till att få svar på frågor i dessa oroliga tider, säger Besima Aho, publisher och ansvarig utgivare på Netdoktor

Om chatten:

När? 19 maj, kl 15.00-16.00

Var? På Netdoktor -  Ställ din fråga här

Om IBD-Koll.se

IBD-koll.se är en pågående upplysningskampanj från Netdoktor och Mag- och tarmförbundet. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och hur diagnostik och behandling går till. Kampanjen vänder sig till dem som har en IBD-sjukdom, till anhöriga, samt till personal inom sjukvården.

Upplysningskampanjen startade i augusti 2015 och är pågående.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Upplysningskampanjen är ett samarbete med Mag- och tarmförbundet. Samtliga texter är granskade av Mikael Lördal, överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Upplysningskampanjen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB.

Följ Netdoktor på Facebook

Följ NetdoktorPro på Facebook

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med två miljon besök varje månad och 90 000 medlemmar. NetdoktorPro.se är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.

I samband med Världs IBD-dagen den 19 maj anordnar Netdoktor och Mag-och tarmförbundet en chatt för personer som har funderingar rörande inflammatoriska tarmsjukdom och nya coronaviruset. Den som kommer svara på frågorna är Hartwig Maetzel som är gastroenterolog och infektionsläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Läs vidare »

Många lever med testosteronbrist

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 10:00 CEST

Omkring 70 000 män i Sverige uppskattas leva med hypogonadism, låg testosteronnivå och olika symtom till följd av sjukdom eller skada på testiklarna. För att öka kunskapen om hypogonadism startar Netdoktor nu en upplysningskampanj om testosteronbrist hos män.

Fortbildning: Så bör läkare resonera vid frågor om testosteronbrist

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 12:05 CET

Två till fem procent av alla män över 50 år har symtomgivande testosteronbrist, så kallat hypogonadism. Sjukdomen delar symtom med flera andra tillstånd vilket väcker frågan om när provtagning är befogat och hur provsvaren ska tolkas. Det är några av de resonemang som NetdoktorPro lyfter i en ny fortbildning om hypogonadism, framtagen tillsammans med docent Stefan Arver.

Så kan läkare bidra till att minska spridningen av hepatit C

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2020 08:00 CET

Delning av injektionsmaterial mellan personer som injicerar droger utgör en av de vanligaste smittvägarna för hepatit C. En beroendeproblematik av detta slag ställer höga krav på vårdgivaren och kräver en ökad kunskap hos samtliga enheter som kommer i kontakt med målgruppen. Nu kan läkare uppdatera sig genom NetdoktorPros webbaserade fortbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk.

Artros kan öka risken för depression

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 08:00 CET

​Depression, smärta, oro och ångest. Det är återkommande ord när personer som lever med artros beskriver hur det är att leva med ledsjukdomen. Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Totalt beräknas 800 000 personer ha artros i någon form, många utan att förstå det och varför de har problem.

Många söker inte hjälp för barns sängvätning

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 08:00 CET

Många barn har problem med sängvätning upp i skolåldern. Netdoktors undersökning bland över 800 föräldrar till barn som kissar i sängen visar att endast sex av tio familjer hade sökt hjälp av vården.

Ny fortbildning om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 10:36 CET

Idag lever drygt fem procent med typ 2-diabetes i Sverige och många förväntas dessutom vara drabbade utan att veta om det. Förutom att diabetes på olika sätt ofta innebär begränsningar i vardagen så har dessa patienter också en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer. För att öka kunskapen kring sambanden har NetdoktorPro utformat fortbildningen Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom där läkare och annan vårdpersonal nu har möjlighet att ta del av senaste uppdateringarna. 

– Vi måste öka kunskapen kring det här, säger överläkare och diabetesansvarig Jarl Hellman, vid Endokrinsektionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som i samarbete med NetdoktorPro skapat fortbildningen ”Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom”.

Uppskattningsvis lider 450 000 människor just nu av typ 2-diabetes – ett tillstånd vars förekomst ökar med stigande ålder. Samtidigt är också mörkertalet stort och man räknar med att ytterligare 150 000 personer är drabbade. Bland dessa patienter finns en klart ökad risk att på sikt också drabbas av kardiovaskulär sjukdom, särskilt om det samtidigt finns andra riskfaktorer med i bilden såsom högt blodtryck och blodsocker.

– Mycket har hänt de senaste åren vad gäller nya diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes och det har dessutom dykt upp betydligt mer evidens med många välgjorda stora studier inom området, säger Jarl Hellman.

Fortbildningen är ett sätt att öka kunskapen kring det senaste inom diabetes och kardiovaskulär sjukdom och utgår från ett patientfall i fem delar. Utbildningen är framförallt riktad till läkare, men även annan sjukvårdspersonal kan ha nytta av informationen. Kursen tar ungefär femton minuter att genomföra och alla svar är anonyma.

Vad vet du om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom? Gå direkt till fortbildningen och testa dina kunskaper!

Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom är en fortbildning för läkare från NetdoktorPro i samarbete med överläkare Jarl Hellman, Endokrinsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av Novo Nordisk Scandinavia AB. 

Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2019. 

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 1,5 miljon besök varje månad och 90 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.

Idag lever drygt fem procent med typ 2-diabetes i Sverige och många förväntas dessutom vara drabbade utan att veta om det. Förutom att diabetes på olika sätt ofta innebär begränsningar i vardagen har dessa patienter också en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer. För att öka kunskapen kring sambanden har NetdoktorPro utformat fortbildningen typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

Läs vidare »

Ny fortbildning om immunterapi vid lungcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2019 12:34 CET

Nya typer av biverkningar av immunterapi kan framöver bli en utbredd sökorsak för lungcancerpatienter på landets vårdcentraler. I NetdoktorPro:s nya fortbildningskurs om immunterapi vid lungcancer får läkare och sjukvårdspersonal lära sig mer om hur man identifierar patientgruppen och hur man behandlar vidare.

Ny fortbildningskurs om pneumokockvaccin

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 16:37 CET

Vem bör egentligen vaccineras mot pneumokocker? Läkare och sjukvårdspersonal har nu chans att bli ännu bättre på förebyggande sjukvård i NetdoktorPro:s nya fortbildningskurs om pneumokockvaccination.

Ny fortbildningskurs om förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:20 CEST

Nu kan läkare och vårdpersonal uppdatera sina kunskaper om förmaksflimmer samt hur man utreder och behandlar patienterna i primärvården. NetdoktorPro lanserar den nya fortbildningen tillsammans med Faris Al-Khalili, överläkare, Med Dr, samt specialist i kardiologi och internmedicin vid Sophiahemmet i Stockholm.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Redaktionschef
  • Bonnier Healthcare
  • Bewrsigbmaox.asshocv@ndleteedoacktwyorqw.sqweqv
  • 0702931210

Om Netdoktor

Netdoktor - driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med över 2 miljon besök varje månad och 90 000 medlemmar. NetdoktorPro.se är ett medicinskt verktyg för läkare med över 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.

Netdoktor är ett företag inom Bonnier Healthcare.

Adress

  • Netdoktor
  • Gjörwellsgatan 30
  • 112 60 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida