Skip to main content

Taggar

Om Netdoktors upplysningskampanjer

Om Netdoktors upplysningskampanjer

Dokument   •   2013-04-10 08:00 CEST

Netdoktor.se genomför upplysningskampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa.

Om Netdoktors upplysningskampanjer

Om Netdoktors upplysningskampanjer

Dokument   •   2013-01-21 08:00 CET

Netdoktor.se genomför upplysningskampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa.

Fakta om nokturi och enures

Fakta om nokturi och enures

Dokument   •   2013-01-21 08:00 CET

Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa. Det är en av de vanligaste orsakerna till störd och splittrad nattsömn. Enures (sängvätning) är den medicinska termen för när ett femårigt eller äldre barn kissar på sig i sömnen. Enures är vanligt i unga år. Ungefär var femte femåring och var tionde sjuåring kissar i sängen.

Information om Netdoktors folkhälsokampanjer

Netdoktor.se lanserar nu en serie av folkhälsokampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa. Det ska ske dels genom att öka förståelsen för vad man preventivt kan göra för att upprätthålla eller uppnå en god hälsa

Netdoktors folkhälsokampanjer

Netdoktors folkhälsokampanjer

Dokument   •   2012-05-03 18:41 CEST

Netdoktor.se lanserar nu en serie av folkhälsokampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa. Det ska ske dels genom att öka förståelsen för vad man preventivt kan göra.

Stort informationsbehov om HPV

Stort informationsbehov om HPV

Dokument   •   2012-05-03 18:38 CEST

– Ny folkhälsokampanj ska öka och sprida kunskapen om HPV Nästan hälften av alla kvinnor i åldern 18-45 år är intresserade av att få mer information om humant papillomvirus, HPV. Av de kvinnor som kunde tänka sig att vaccinera sig mot HPV var det hela 62 procent som var intresserade av att få mer information. Det visar en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Netdoktor.se

Fakta om KOL

Dokument   •   2011-11-15 11:25 CET

KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som framför allt orsakas av inandning av skadliga ämnen. Inflammationen gör att lungornas minsta luftrör blir förträngda och att de små blåsorna i lungorna, alveolerna, förstörs och bildar större hålrum. Det gör att luftflödet till och från lungorna försvåras vilket upplevs av de drabbade som andfådd-het och försämrad ork.

Fakta om KOL

Fakta om KOL

Dokument   •   2011-05-31 08:00 CEST

KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som framför allt orsakas av inandning av skadliga ämnen. Inflammationen gör att lungornas minsta luftrör blir förträngda och att de små blåsorna i lungorna, alveolerna, förstörs och bildar större hålrum. Det gör att luftflödet till och från lungorna försvåras vilket upplevs av de drabbade som andfåddhet och försämrad ork.

Om Netdoktors folkhälsokampanjer

Om Netdoktors folkhälsokampanjer

Dokument   •   2011-05-31 08:00 CEST

Netdoktor.se lanserar nu en serie av folkhälsokampanjer kring sjukdomar som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa.

KOL upptäcks för sent - Ny folkhälsokampanj startar idag på Tobaksfria dagen

Idag startar en folkhälsokampanj för den kraftigt underdiagnostiserade lungsjukdomen KOL. Uppemot 700 000 människor i Sverige lever med sjukdomen, drygt hälften utan att veta om det. Vanligtvis upptäcks KOL först då lungorna fått bestående skador. Syftet med kampanjen är att fler människor ska få hjälp i tid med rökstopp och behandling.