Skip to main content

CoDev förstärker stöd till små och medelstora företag som drabbats av coronapandemin

Nyhet   •   Jul 15, 2020 10:26 CEST

Det treåriga projektet startar under hösten 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge med totalt 10 miljoner kronor.Syftet är att genom projektet mobilisera olika näringslivsaktörer i Blekinge för att samordna och utveckla stöd till små och medelstora företag som drabbas av följdverkningarna i spåren av Coronapandemin.

"De viktigaste skälen för projektet CoDev är att den pågående krisen riskerar att få mycket allvarligakonsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl detta akuta skede somför lång tid framöver. Erfarenheter från tidigare kriservisar att de slår hårt mot Blekinges näringsliv och sysselsättning. Under finanskrisen föll sysselsättningen relativt sett mest i Blekinge av samtliga län i Sverige. Så vill vi inte ha det den här gången, säger Johan Sandberg (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge."

Bakom projektutvecklingen står de båda science parkerna i Blekinge, Blue Science Park och NetPort Science Park, klusterorganisationen Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator, Region Blekinge, de femblekingekommunerna, Visit Blekinge och andra företagsfrämjande aktörer.

CoDev kommer att arbeta inom två insatsområden och fungera som en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Företag som behöver stöd skaslussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller stöd som företaget efterfrågar.

Ett av de två insatsområden i CoDev inriktas på insatser för att förebygga nedläggning av företag. Genom atterbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra tillatt företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- ochomställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter,affärsmodeller och processer och genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Vi är övertygade om att krisen även för med sig något bra i form av en medvetenhet hos företagen att det nu är viktigare än någonsin att se över sin verksamhet, säger Niclas Melin på NetPort Science Park som leder insatsområdet för ökad förnyelse- och omställningsförmåga.

För mer information kontakta:

Anna-Lena Cederström, Regional utvecklingsdirektör - Regional utveckling, kultur och bildning, Region Blekinge, 0455-737100,

Niclas Melin, delprojektledare CoDev, NetPort Science Park

Niclas Melin

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.