Pressmeddelande -

Blekinges innovationsmiljö växer så det knakar: 400 jobbannonser på drygt ett år

Rekryteringsfrågan är en utmaning för många företag och för att hjälpa sina medlemmar att marknadsföra tjänster och locka till sig talanger startade NetPort Science Park, Techtank och Blue Science Park en jobbplattform. Och visst är Blekinge fullt av möjligheter och tillväxt! Sen starten i oktober 2018 har 400 jobbannonser publicerats.

På NetPort Science Park, Techtank och Blue Science Park i Blekinge finns närmare 200 medlemmar inom olika branscher med spännande karriärmöjligheter. Flera av medlemmarna växer och för många är rekrytering en utmaning. Därför startade de tre parterna jobbplattformen www.talangattraktion.se i oktober 2018 där medlemmarna kan lägga upp sina jobbannonser.

- Plattformen ger en överblick över vilka kompetenser som efterfrågas i regionens innovationsmiljöer, vilket gör att vi kan lyfta dem i rätt sammanhang och kanaler, till rätt kontakter och påverka opinionsbildare, säger Lotta Johansson, projektledare på NetPort Science Park. Science Parks och kluster är exempel på innovationsmiljöer, dvs mötesplatser där forskning, näringsliv, samhälle och offentlig verksamhet möts, skapar och växer. Dessa miljöer bidrar till nytänkande lösningar som skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen.

Plattformen används även som ett verktyg när nya invånare ska lockas till regionen, och sprids på olika mässor i både Sverige och Europa. Sammanlagt finns 200 medlemmar hos de tre aktörerna.

- Sedan starten i oktober 2018 har över 400 annonser publicerats, vilket är tecken på att Blekinge är fullt av möjligheter och tillväxt, säger Sofie Lundmark, kommunikatör på Blue Science Park.

Bland tjänsterna som annonserats ut finns exempelvis affärsutvecklare, 3D-artister, digitala samhällsbyggare, automationsingenjörer, projektledare, systemutvecklare, spelprogrammerare och servicetekniker.

- Sedan starten har vi haft över 3000 unika besökare och de som besöker plattformen kommer från hela Blekinge men även från städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, vilket stärker bilden av att vi lockar talanger utifrån, säger Karin Andersson, kommunikationsansvarig på Techtank.


​Vad är en innovationsmiljö?

Science Parks och kluster är exempel på innovationsmiljöer som kan beskrivas som mötesplatser där forskning, näringsliv, samhälle och offentlig verksamhet bidrar till behovsstyrda nytänkande lösningar som skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen. Kärnan i systemet är själva interaktionerna mellan aktörerna där utbytet av kunskap genererar ny kunskap och nya idéer. Företag erbjuds infrastruktur, nätverk och affärsutveckling och miljön innefattar ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt.


Kontaktansvarig

Lotta Johansson, projektledare, NetPort Science Park

0735-797988

lotta.johansson@netport.se


Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Karlshamn

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 40 företag, 250 anställda och 350 studenter. Nu expanderar vi igen och skapar plats för 700 nya arbetsplatser.

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem.

Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 100-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Presskontakt

Kerstin Nensén

Presskontakt Verksamhetschef/Kommunikationsansvarig +46 (0)732 30 71 11

Relaterade nyheter