Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT 5 JANUARI 2005 – MARS 2006

· Nettoomsättningen uppgick till 14 726 KSEK (248) · Resultat efter skatt uppgick till -5 495 KSEK ( 6 926), resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (-0,36) · Kassaflödet för perioden var 4 425 KSEK (-1 044) · IM-Medicos omsättning och resultat (11 mån) 13 239 KSEK, 1 499 KSEK Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: · Den 26 april investerade New Science 4,2 MSEK i Independent Pharmaceutica AB (IPAB) i samband med en företrädesemission som gav 65 MSEK före kostnader. · Den 28 april förvärvades Quickels Systems AB för 3,5 MSEK. · Den 19 maj stängdes New Science fulltecknade företrädesemission vilken tillför bolaget 22 127 KSEK före kostnader.

Ämnen

  • Ekonomi, finans