Pressmeddelande -

NEW SCIENCE NYEMISSION FULLTECKNAD

Företrädesemissionen i det NGM-noterade riskkapitalbolaget New Science fulltecknades, Bolaget tillförs därmed 22,1 MSEK före emissionskostnader. - Det känns mycket tillfredställande att emissionen blev fulltecknad i nuvarande turbulenta aktiemarknadsklimat, säger Sverker Littorin, VD i New Science i en kommentar. Emissionen var garanterad fullt ut av ett konsortium. Teckningar med och utan företrädesrätt täckte efterfrågat belopp, och garantin behövde därför inte tas i anspråk. Totalt omfattade företrädesemissionen 22.127.665 aktier till en kurs om 1 SEK vardera. Av dessa tecknades 18.710.622 av aktieägare med företräde och resterande 3.417.043 utan företräde. - Kapitalet skall i första hand användas för att fortsätta den inslagna strategin att förvärva rörelsedrivande och kassaflödespositiva företag och på så sätt bygga upp ett mer omfattande rörelsedrivande affärsområde, avslutar Sverker Littorin. . För vidare information vänligen kontakta VD Sverker Littorin, tel 0708 - 755 309 eller styrelseordförande, Ingemar Kihlström, tel 0733 - 821102

Ämnen

  • Ekonomi, finans