Pressmeddelande -

New Wave Group’s Female Advisory Board

Sammansättningen av New Wave Group’s kvinnliga rådgivande organ, New Wave Group Female Advisory Board, är nu klar och dess ledamöter är tillsatta. Syftet med rådet är dels att det skall fungera som ett rådgivande organ till New Wave Group vad gäller kvinnors syn på koncernens varumärken, produkter, image och framtoning, butiker och strategier m m, dels att öka New Wave Group’s kvinnliga kontaktnät för framtida rekryteringar av kvinnliga chefer, vilket på sikt skapar en högre jämställdhet bland koncernens ledande befattningshavare. Ledamöterna i New Wave Group Female Advisory Group är följande: Isabella Jansson Dotter till Torsten Jansson. Isabella går sista året på gymnasiet och hon kommer i rådet att representera den yngre kvinnliga generationen och tillsättningen är även ett led i att föra in henne i koncernen. Ingegerd Hadenius Journalist med erfarenhet från bl a Reuters. Har tidigare även varit verksam på Öhmans Fondkommission som analytiker. Är idag chefredaktör för ELLE PULS. Ingegerd kommer i rådet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom kommunikation och ekonomi. Emma-Helena Nilsson Socionom och tidigare elitidrottskvinna inom längdskidåkning. Fröken Sverige 1999. Emma-Helena är idag verksam projektkoordinator (PR och Events) i en större internationell koncern. Emma-Helena kommer i rådet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom idrott och internationell marknadsföring. Ulrica Messing Riksdagsledamot och tidigare statsråd med ansvar för bl a jämställdhet, idrott, skog, turism och infrastruktur. Ulrica kommer att i rådet att bidra med dels sina politiska och internationella erfarenheter, dels sina kunskaper och erfarenheter inom turism och idrott. Barbro McAusland Verksam inom internationell turism sedan 1970 och en av de kunnigaste inom området. Barbro är f n ansvarig för Visit Sweden i Tyskland och har tidigare varit ansvarig för Storbritannien och USA. Barbro kommer i rådet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom internationell turism. Pernilla Wiberg En av Sveriges bästa och mest kända kvinnliga skidåkare. Förutom 24 segrar i alpina världscupen har Pernilla tagit medaljer i såväl Olympiska spelen som VM. 2002 valdes hon in i IOK och har på senare år varit expertkommentator för SVT. Pernilla kommer i rådet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom idrott. Tillsammans erbjuder ledamöterna en mycket bred kompetens med omfattande internationell erfarenhet med en bra åldersspridning. Torsten Jansson kommer att vara sammankallande. Göteborg den 27 februari 2007 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Group Tele: 031-712 89 01, 0701-69 05 00 Göran Härstedt vVD i New Wave Group Tele: 031-712 89 02, 0701-69 05 10

Ämnen

  • Ekonomi, finans