Frölunda Torg

400 000 nya hyresgäster flyttar till Frölunda Torg

Nyhet   •   Jun 30, 2017 15:26 CEST

Under maj flyttade fyra bisamhällen in på taket på Frölunda Torg. Bi(!)trädande centrumchef Tobias Heurlin och Robert Andreasson, teknisk förvaltare, välkomnade de nya hyresgästerna.

– Bin producerar inte bara honung utan är även väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Det är få som har koll på att det är en rödlistad insekt, säger Tobias Heurlin, biträdande centrumchef på Frölunda Torg.

I maj placerades totalt fyra bikupor, så kallade Thermosolar hive, på taket till Frölunda Torg. Bisamhällena huserar cirka 400 000 bin som beräknas ge en skörd på 100 till 200 kilo ekologisk honung per år. Den nya designen på bikuporna fungerar som ett växthus där man genom att omvandla solenergi till värmeenergi ger kupan en värmebehandling två gånger om året.

– Genom värmebehandlingar av bikuporna kan vi eliminera parasiter, främst kvalster som är skadliga för bina och på så vis öka binas hälsa. Självklart tar varken bina eller honungen skada av värmebehandlingen, berättar Younas som äger bisamhällena på Frölunda Torg.

En stor del av maten människor och djurriket konsumerar är beroende av att bin pollinerar växter. Idag finns cirka 270 olika arter av vildbin i Sverige, varav cirka en tredjedel är rödlistade vilket innebär att de riskerar att försvinna på sikt. När de vilda bina minskar i antal måste de tama bina kompensera för detta och för att bevara den biologiska mångfalden blir den här typen av bisamhällen ett viktigt verktyg.

– Den här är viktigt för en hållbar utveckling, vilket vi på Frölunda Torg är måna om. Vårt dagliga miljöarbete inriktar sig framförallt på energibesparing, avfallshantering och nya tekniska lösningar. Det känns väldigt roligt att bredda vårt arbete med hjälp av våra nya hyresgäster, säger Tobias Heurlin.