GRUSE

Bäckströms tar ny mark!

Nyhet   •   Mar 07, 2018 07:53 CET

Barkarbystaden. Matgiganten LIDL har som mål att öppna 30 nya butiker runtom i landet inom de närmsta åren och står inför ett vidsträckt byggnadsarbete, bland annat med sikte på Stockholmsförorten Barkarby. Barkarby har under de senaste åren sett en allt mer blomstrande utveckling både när det gäller infrastruktur och nya bostadsområden. Det är också här som LIDL's nya huvudkontor tillsammans med ett nytt butikskvarter kommer stå klart under hösten 2019.

Uppdraget har getts till Bäckströms Anläggning AB med platschef Mattias Söderqvist i täten. "Jobbet har gått bättre än vad vi förväntat" förklarar Mattias. I juni under förra året startade Mattias tillsammans med Petri Lehto den helt nya avdelningen Tunga Projekt på Bäckströms Anläggning och avdelningen specialiserar sig på tyngre grundläggningsarbeten. "Det har gått bättre än förväntat, vi har hur mycket som helst att göra", berättar Mattias. Tillsammans med Mattias och Bäckströms samarbetar också Top Drill i LIDL-projektet.

                                         Mattias Söderqvist och ____ framför riggen.

Sedan november har Mattias arbetslag kommit en lång väg i rätt riktning i gropen och en stor del av sponten är satt på plats. I stagsättningsarbetet finns också GRUSE på plats och tillhandahåller de självborrande dragstagen som behövs. Bergstypen i markområdet har varit krånglig på grund av ojämnheter och sprickor vilket ledde till att man valde en större dimension än vad man ursprungligen köpt in. GRUSE var snabbt på plats med nya stag och har naturligtvis tillbaka de stag som inte passare på platsen. Med rätt dimensioner och storlek så har stagsättningen fungerat som det ska. "Stagen har fungerat bra" säger Mattias.

Förutom märkliga markförhållanden har också utmaningar uppstått i form av jordras, sedimentering av grundvatten och okända upphittade föremål i marken. Bland annat har arbetslaget hittat en stor betongcistern som hittills är oidentifierad. "Det är som julafton varje gång man börjar gräva!" berättar Mattias. Trots detta har arbetet fungerat bra och Mattias är positiv inför deadline i sommar då grundläggningen ska vara klar. "Vi borde hålla deadline i augusti, lagarbetet har fungerat kanon. Just nu jobbar vi fem dagar i veckan men sen när betongen ska läggas kommer vi gå upp till sju dagar" säger Mattias.


Om Mattias Söderqvist:

Mattias har ungefär 15 års erfarenhet i branschen och har tidigare bland annat jobbat för Hercules Grundläggning AB och Lemminkäinen AB. Juni 2017 blev han platschef på Bäckströms Anläggning och tillsammans med Petri Lehto, som är avdelningschef på Tunga Projekt, har Mattias fler stora projekt på gång efter det att LIDL-kontoret står färdigt. Med hårt arbete tror han att de flesta arbeten är genomförbara. "Det är kul när det händer mycket, jag känner att jag har hamnat rätt" säger Mattias.

                                      - "Inget kommer gratis, 

                              på med brallorna och börja jobba."