C More Entertainment AB

C Mores Sportbarometer – Svenska folket och sport

Nyhet   •   Dec 03, 2015 14:11 CET

Närmare hälften av svenska folket är intresserade av att titta på sport. Fotboll, ishockey, skidsport och friidrott är de sporter som svenska folket både ser oftast på och är mest intresserade av att titta på. SHL och Allsvenskan är de mest populära ligorna som följs av cirka en tredjedel av de svenska sporttittarna. För kvinnor som tittar på sport är det en familjesysselsättning och de ser helst sport hemma med familjen medan män hellre ser på sport live på arenan eller hemma själva. Bland unga är sportkonsumtionen förknippad med det sociala med vänner snarare än ett stort intresse för sport. Det visar C Mores sportbarometer, en undersökning gjord av Novus på uppdrag av C More.

Närmare hälften av svenska folket är intresserade av att titta på sport. Män och personer i åldrarna 50-79 år har störst intresse. Fotboll (41 %), ishockey (38 %), skidsport (37 %) och friidrott (33 %) är de sporter som svenska folket ser oftast på. Samma sporter är de som svenska folket är mest intresserade av att titta på. SHL och Allsvenskan är de mest populära ligorna som följs av ca en tredjedel av de svenska sporttittarna.

Intresset för sport är större bland män än kvinnor. Bland Sveriges befolkning uppger närmare 60 procent av männen att de är intresserade av sport medan hälften, det vill säga cirka 30 procent av kvinnorna, uppger att de är intresserade av sport.

Störst andel sport-tittare föredrar att se på sport hemma med familjen, följt av live på arenan och hemma själv. För de kvinnor som tittar på sport, är sport i högre grad en familjesysselsättning än vad det är för män. Kvinnor svarar exempelvis i högre utsträckning att de ser på sport för att familjen gör det och en större andel kvinnor, hela 57 procent, uppger att de helst ser på sport hemma med familjen. Män, å andra sidan, uppger i högre utsträckning att de vill se på sport live på arenan eller hemma själva (40 procent respektive 39 procent). Bland unga är sportkonsumtionen förknippad med det sociala snarare än ett stort intresse för sport. Hela 40 procent av personer mellan 18-29 år, ser på sport hemma med vänner respektive 23 procent som helst ser på sport borta hos vänner.

C Mores sportbarometer är genomförd av Novus som har tagit reda på vilken sport, vilka lag och ligor svenska folket tittar på och följer. Samt hur man gör detta och varför man kollar på sport. Resultatet presenteras i regioner, kön och åldersgrupper. Ett utdrag ur C Mores Sportbarometer presenteras nedan. Hela rapporten finns bifogad.

  • Bland Sveriges befolkning är män (57 %), 50-64 åringar (51 %) och 65-79 åringar (52 %) i högre grad intresserade av att titta på sport.
  • Fler än hälften av sport-tittarna (med en överrepresentation av män och personer i åldern 50+) ser sport åtminstone varje vecka på TV eller annan digital enhet. En av fyra av sport-tittarna brukar titta på sport på plats på arenor minst en gång per kvartal.
  • Bland sport-tittarna uppger en större andel män och personer i åldrarna 18-49 år att de tittar på sport minst en gång per kvartal på allmän plats, såsom pub eller restaurang. I Mellansverige tittar sporttittarna mer sällan på sport på allmän plats medan man i Västsverige oftare ser på sport på allmän plats.
  • Fler än hälften av sport-tittarna i Sverige, 54 procent, tittar på sport åtminstone varje vecka på TV eller annan digital enhet. Närmare nio av tio av sport-tittarna ser oftast sport på TV. I åldersgruppen 18-29 år ser 16 procent oftast på sport via datorn medan 7 procent av Sveriges befolkning väljer dito. Endast 3 procent ser oftast via surfplattan och en procent via mobilen.
  • En av fyra av sport-tittarna brukar titta på sport på plats på arenor minst en gång per kvartal, medan en tredjedel av männen gör det.
  • Omkring en av tre sport-tittare tycker att det är mycket eller ganska viktigt att kunna streama sändningen. Särskilt viktigt är det för unga, 18-29 åringar som tittar på sport, där fler än hälften uppger att det är viktigt att kunna streama sändningen och fler än en tredjedel uppger att det är viktigt att man kan se sändningen via appar i mobil/surfplatta.
  • Topp-5-sporter som kvinnor i Sverige är mest intresserad av att titta på är skidsport, ishockey, friidrott, fotboll och hästsport. Topp 5 bland sporter som män i Sverige är mest intresserade av att titta på är fotboll, ishockey, skidsport, friidrott och motorsport.
  • Omkring två tredjedelar av sporttittarna följer någon eller några ligor. SHL och Allsvenskan är de mest populära ligorna som följs av ca en tredjedel av de svenska sporttittarna. Äldre (65-79år) följer i högre utsträckning svenska ligor medan yngre (18-29 år) är överrepresenterade bland de som följer utländska ligor som La Liga och Bundesliga.
  • Hos svenska folket är Frölunda HC det mest populära laget i SHL medan IFK Göteborg är det mest populära laget bland lagen i Allsvenskan. En av tio svenskar hejar på IFK Göteborg i Allsvenskan. Däremot är sportintresset högre i regionen Västsverige jämfört med Stockholm, vilket kan återspeglas i dessa siffror.


Hela rapporten är bifogad.