Hyresgästföreningen

​Hyresmarknadskommitténs summering av förhandlingsarbetet 2018

Nyhet   •   Jun 29, 2018 09:16 CEST

Årets hyresförhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 procent av totalt 630 000 lägenheter är klara med förhandlingarna och resultatet ger höjningar på mellan noll och 2,4 procent. Det ger ett snitt i landet på 0,98 procent.

Statistik förhandlingsarbetet 2018 2017
Genomsnittlig hyresjustering, procent 0,98 0,69
Genomsnittlig hyresjustering, kr/kvm 10,21 6,86
Lägsta hyresjustering, procent 0 0
Högsta hyresjustering, procent 2,40 1,63
Fleråriga överenskommelser, antal 19 44
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 37 000 144 000

Den av Hyresmarknadskommittén rekommenderade tiden om tre månader för att genomföra förhandlingarna har uppnåtts av allt fler, vilket är positivt. Dock har de tvister som uppstått tagit längre tid än tidigare, då de i flera fall omfattat stora bostadsbestånd. Detta gäller bland annat region Göteborg, Stockholm och Norrland.

Totalt har det kommit in 13 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet efter medling och beslut varierar från 0,95 till 1,3 procent. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit färre, men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.


Summering av HMKs ärenden 2017/2018 per 2018-06-18:

Ärendetyp 2018 2017
Medlingsförfarande 7 10
Avgörande i Hyresmarknadskommittén efter prövning 6 10
Återförvisning till parterna med central förhandlingsmedverkan 0 0
Återförvisning till parterna för fortsatt förhandling 0 3
Avvisat ärende 0 0

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK för första gången prövat ett ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärendet avsåg fyra av bolagen i Stockholm, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Svenska Bostäder AB och AB Stadsholmen. Som oberoende ordförande utsågs Thore Brolin av kommittén. 

HMK har för avsikt att pröva fler fall i den opartiska nämnden för prövning av presumtionshyra under 2018.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning, där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag.

Den 22 november 2018 kommer kommittén att genomföra den första av de nu beslutade årligen återkommande kunskapsdagarna. I år kommer dagen att handla om systematisk hyressättning.


Fakta HMK:

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Mer frågor

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen, 070 546 26 94

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070 623 02 15