Idogen AB

Inbjudan till Idogens investerarträffar i september 2016

Nyhet   •   Sep 05, 2016 10:06 CEST

I samband med nyttjandeperioden för Idogen AB:s (”Idogen”) teckningsoptioner av serie TO 1 kommer Idogen att delta vid ett antal investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Nedanstående schema ger ytterligare information om investerarträffarna.

Datum och tidArrangörPlatsAnmälan
19 september 2016, kl. 18:00-18:30Aktiespararna Stockholm Vasa och Financial StockholmScandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, StockholmAnmälan sker på Aktiespararnas hemsida
20 september 2016, kl. 18:00-20:30Sedermera FondkommissionFlädie Mat och Vingård, Flädie Mejeriväg 19, BjärredAnmälan sker till anmalan@sedermera.se

23 september 2016, kl. 11:45-13:00

Sedermera FondkommissionElite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com