PP Pension

Kestrel Global portfolio - ny fond på PP Pensions fondtorg

Nyhet   •   Okt 10, 2014 15:33 CEST

Kestrel Global Portfolio är en fond som strävar efter att bevara kapitalet när aktiemarknaderna faller och följa med vid uppgång. För att uppnå det arbetar förvaltarteamet utifrån en speciellt utformad allokerings- och investeringsprocess. Fonden investerar globalt i en diversifierad portfölj av tillgångsklasser som bland annat innefattar noterade aktier, räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fastigheter, råvaror och kontanta medel. För att öka avkastningen anpassas fondens tillgångar utifrån förväntade rörelser på marknaden under kommande kvartal.

Fonden förvaltas av John Ricciardi och hans team som i mer än tjugo år arbetat efter en speciellt utformad investerings- och fördelningsprocess. På Kestrels hemsida kan du läsa mer om fonden och se filmer där förvaltarteamtet presenterar fonden och deras unika investeringsprocess.

Hos oss på PP Pension handlar du fonden till förvaltningsavgiften 1,50 procent mot ordinarie avgift 1,75 procent och vi har heller inte någon köpavgift.