EkoMatCentrum

Kurserbjudande ¨Klimatsmarta Matvanor¨

Nyhet   •   Nov 12, 2014 13:10 CET

Ekomatcentrum driver sedan ett 2013 ett projekt på temat klimatsmarta matvanor för barn. Syftet med projektet är att öka konsumtionen av klimatsmart mat genom att öka kunskapen om klimatsmarta matvanor och dess positiva påverkan på klimatet och hälsan. Kursen bidrar till att positivt förändra attityder till vegetabilier och vegetariska maträtter hos barn, pedagoger och föräldrar. Kött får en underordnad del av måltiden medan vegetabilier i form av frukt, grönt och kolhydrater blir den huvudsakliga delen, allt i enlighet med Livsmedelsverkets tallriksmodell.

Två förskolor eller skolor väljs ut i samråd med kommunen för att delta i projektet. En webbaserad enkät, skickas ut via email till samtliga föräldrar och pedagoger på utvalda förskolor/skolor. Vi utför även två kvalitativa djupintervjuer med kommunens kostchef och med ansvarig kock på skola/förskola.

Varje förskola/skola erbjuds en kurs bestående av en teoretisk föreläsningsdel samt en workshop. Utbildningen inkluderar bl.a. konkreta tips på pedagogiska verktyg med syfte att positivt förändra barns attityder till grönsaker.

Den teoretiska delen tar 1,5 tim. och workshopen 2,5 tim med en kaffepaus inräknad. Därutöver finns även ett extra tillval; en matlagningsdel. Matlagningsdelen tar 4 tim. och kan ges i anslutning till den första utbildningen eller vid ett separat tillfälle.

För de pedagoger och föräldrar som inte har möjlighet att närvara under utbildningsdagen kan vi erbjuda en webbaserad föreläsning som genomförs vid ett separat tillfälle.