Läkare i Världen

Läkare i Världen öppnar kvinnoklinik i Malmö

Nyhet   •   Jun 02, 2017 07:04 CEST

Läkare i Världen har öppnat en ny kvinnoklinik i Malmö. Kvinnokliniken öppnade i mitten av maj och är öppen på måndagar mellan 09.00-11.00 varje måndag förmiddag i Sankt Maria kyrkas källare.

- Hittills har vi haft patientmöten där vi testat för sexuellt överförbara sjukdomar, tagit graviditetstest, bedömt enklare gyn-status samt hänvisat både akut och för abort, säger Malin Garptoft, samordnare för Läkare i Världen Skåne.

Mottagningen bemannas av volontärarbetande barnmorskor och drivs i ett samarbete mellan Läkare i Världen, Centrum för sexuell hälsa och Skånes stadsmission. Målgruppen är utsatta EU-medborgare och papperslösa kvinnor. Som papperslös har man egentligen rätt till vård men många undviker den reguljära vården på grund av rädsla för att bli avvisad.

- Utöver de patienter vi mött har vi pratat med människor som samtidigt vistas på kyrkan under samma tid för att duscha och hämta kläder, bland dem finns män som bland annat sökt hjälp för hjärt- och kärlbesvär och som blivit hänvisade till den mobila kliniken på torsdagskvällar, säger Malin.