Mångfaldsakademien AB

Ledarhundens dag 2017

Nyhet   •   Apr 26, 2017 03:17 CEST

Den 26 april så firas Ledarhundens dag. Syftet är att öka medvetenheten av ledarhundens viktiga roll för den enskilda individen och för tillgängligheten i samhället. Enligt organisationer såsom Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel så bör ledarhundar ha tillträde till butiker och servicelokaler, men de får ofta ändå inte komma med in. Sveriges diskrimineringslagstiftning omfattar idag inte ledarhundar.

Ledarhunden hjälper till, men visar inte vägen

Ledarhundar ökar livskvalitén för dem som har en grav synskada och gör deras tillvaro säkrare. Deras främsta uppgift är att leda förbi hinder och visa på trappor och kanter. Ledarhunden hjälper synskadade att röra sig mer självständigt och säkert, än om de skulle ha en vit käpp.

Det är dock den synskadade som behöver veta vart man ska gå, hur man ska hitta dit och vilken väg man ska följa. Man styr hunden genom kommandon som “höger”, “vänster”, “rakt fram”, “sök dörr” etc. En ledarhund, precis som andra hundar, kan inte bedöma avstånd till mötande trafik eller skilja på rött och grönt trafikljus. Den är dresserad till att stanna vid varje trottoarkant och där vänta på förarens kommando att gå över.

Stör inte ledarhund med vit sele

När ledarhunden arbetar så har den en vit sele. Det är en signal till hunden att den arbetar, men framför allt en signal till omgivningen att hunden inte får störas. Då ska man inte klappa hunden, prata med den eller ge den speciell uppmärksamhet. Även om man ser en ledarhund ligga ensam, så ska man undvika ta kontakt med den; För då stör man hunden, som är tillsagd att ligga och stanna kvar.

Det är lika viktigt att andra hundägare visar respekt. Om man kommer med egen hund, så kan man gärna säga till. Om man ser en ledarhund i arbete, så ska man aldrig släppa sin hund eller låta sin hund hälsa på ledarhunden. Om man möter en synskadad med ledarhund, så kan man gärna gå mellan sin hund och ledarhundsekipaget vid mötet.

Ledarhund med pingla eller bjällra

Även ledarhundar behöver koppla av emellanåt. Då tas selen alltid av, så att hunden vet att den inte arbetar. Om hunden springer lös, så brukar den ha en pingla eller bjällra på sig, så att föraren ska kunna höra var hunden är.

Föraren kan dock inte upptäcka när det kommer andra människor eller hundägare. Det är därför bra att säga till, i synnerhet om man kommer med egen hund eller är hundrädd. Då kan föraren kalla in sin hund om det skulle behövas.

Ledarhund är inte ett problem för allergiker

Pälsdjursallergen bildas i hundens talgkörtlar, hudceller, saliv och urin och fastnar i djurens päls. De kan sedan fastna på partiklar i luften och hålla sig svävande länge. De kan fastna i djurägarens hår och kläder, för att sedan avges på andra ställen, utan att hunden själv behöver finnas där. Genom pälsbärande sällskapsdjur i samhället är ”bakgrundsbruset” av pälsdjursallergen (hund, katt och häst) högt. Studier har visat att allergen från pälsdjur kan vara lika höga i offentlig miljö som i hem där djur vistas regelbundet.

Eftersom allergen är vattenlösliga, så avger en nytvättad hund mindre allergen. Om hunden hoppar eller springer, så sprids däremot allergenet lättare i luften.

När ledarhunden rör sig inomhus eller ligger still i offentliga miljöer eller i samband med kommunala transporter, så avges en viss mängd allergen som sprids i omgivande luft. Det är dock en liten mängd allergen, eftersom hunden är tränad att gå lugnt och sitta still. Tillskottet av allergen blir därför obetydligt, jämfört med den allergenmängd som redan finns i den omgivande miljön. Därför anser man att ledarhundar inte innebär någon ytterligare hälsorisk för dem med hundallergi.

Ledarhundar har tillgång till café, restaurang och butik

Enligt Livsmedelsverket så bör ledarhundar få tillträde till serveringslokal, t ex pub, restaurang eller café, och butik. Det är bara om restaurang- eller butiksägaren anser att det finns risk för att livsmedel skulle smittas eller smutsas ner, som de kan neka någon att ta med sig ledarhunden in.

Även branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel anser att ledarhundar bör få tillträde till serverings- och affärslokaler, så länge det är tydligt att det är en ledarhund.

Diskrimineringslagen gäller inte ledarhundar

Ledarhundar utgör alltså inte en fara för allergiker och kan inte heller nekas pga Livsmedelsverkets rekommendationer. Det är därför anmärkningsvärt att det är så vanligt att ledarhundar nekas tillträde till lokaler och affärsinrättningar såsom restauranger, bio, teater, sjukhus, vandrarhem, folkhögskolor, gym, och badhus.

Diskrimineringslagen gäller personer, men inte ledarhundar. Därför så kan alltså ett företag eller organisation vägra ge en ledarhund tillträde, även om det indirekt innebär att även den synskadade inte får tillträde. På detta område ligger alltså lagstiftningen efter i Sverige. Till skillnad mot länder såsom Australien, Grekland, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, och USA, där det finns en lagstiftning som inte tillåter diskriminering av ledarhundar.

Ledarhundar i Sverige

Det finns idag 271 ledarhundar i Sverige. Den vanligaste rasen är labrador retriever, men det finns också schäfer, golden retriever, storpudel samt några blandraser. Alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund (SRF). Under 2017 kommer SRF att köpa in ytterligare 36 ledarhundar från leverantörerna. Väntelistan på ledarhund uppgår idag till 70 personer.

För att uppfylla kriterierna att få en ledarhund, så krävs att personen ska:

  • vara minst 18 år
  • sakna ledsyn (dvs man ser så dåligt att man har svårt att hitta och ta sig fram utomhus och i en främmande miljö)
  • ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel
  • ha en stabil social situation
  • ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor
  • vara bosatt i Sverige.

SpotMi och likabehandling

Mångfaldsakademien och SpotMi publicerar löpande information och artiklar om likabehandling som kan ha betydelse för företag och företagaren. Om du vill läsa mer, så finner du information här.

---------------------------

Källor:

- 1177, Assistanshundar

- Astma och Allergiförbundet, Pälsdjursallergi

- International Guide Dog Federation, Would a guide dog help me?

- Ledarhundsklubben, Din hjälp behövs för att göra vår vardag enklare!

- Ledarhundsklubben, Information om ledarhunden i tio punkter

- Livsmedelsverket, Vägledning om hygien

- Myndigheten för delaktighet, Ledarhundar för synskadade

- RSB, International Guide Dog Day 2017

- SoS, Magnus Wickman: Utgör ledar- och assistanshundar en risk för allergiker?

- Svensk Dagligvaruhandel, Säker mat i din butik

- Sveriges Ledarhundsförare, Utgör ledarhundar en risk för allergiker?

- Sveriges Ledarhundsförare, Vad är en ledarhund

- Synskadades Riksförbund, Diskriminering

- Synskadades Riksförbund, Ett levande hjälpmedel

- Synskadades Riksförbund, Statistik

- Synskadades Riksförbund, Vilken är den vanligaste rasen på en ledarhund?

- YouTube, Förbjud diskriminering av ledarhundsförare (2016)

- YouTube, Synskadad med ledarhund nekas ofta att komma in på kaféer och restauranger med sin ledarhund (2016)

---------------------------

SpotMi

SpotMi är en ny digital app som snart kommer ut på marknaden. Den ger företag möjlighet att aktivt använda sig av sina värderingar och nuvarande mångfald i sin sälj och marknadsföring. Därmed så öppnar den äntligen upp möjligheten för personer att hitta de företag som matchar upp på deras krav på värderingar och likabehandling. Det hjälper även personer att hitta de företag som kan tillgodose deras specifika behov såsom språkkunskap eller tillgänglighet samt att den hjälper föräldrar att navigera sin vardag. SpotMi är företagens verktyg att enkelt kunna få affärsnytta av sina nuvarande värderingar och mångfaldskompetens. SpotMi är appen som kommer leda utvecklingen i dagens samhälle där ”annorlunda” trendar mot att bli det nya ”normala”.