Värderingsdata

Lönar det sig att anlita en fastighetsmäklare?

Nyhet   •   Mar 29, 2018 13:23 CEST

Årligen sammanställer Värderingsdata en rapport över prisskillnaden mellan mäklade villaförsäljningar och försäljningar som sker i privat regi. Rapporten visar att det generellt sett lönar sig att anlita en fastighetsmäklare och 2017 var inget undantag.

Ser vi till hela riket så får mäklaren ut 26 % högre försäljningspris jämfört med privatsäljaren och det är en liten ökning jämfört med vår mätning förra året som då låg på 23 % högre försäljningspris. För tre år sedan låg försäljningspriset 11 % högre för de mäklarsålda objekten. Vi kan med andra ord se en mer än fördubbling av prisskillnaden på tre år.

Läs rapporten i sin helhet här.