Galleri Fagerstedt

WAYOB - Per Hüttner - välkommen till vernissage på Galleri Fagerstedt torsdag den 6 april kl 16 - 20

Nyhet   •   Mar 29, 2017 15:46 CEST

GALLERI FAGERSTEDT, HÄLSINGEGATAN 18, STOCKHOLM

WAYOB

PER HÜTTNER

Nya verk – foto, skulptur, performance

6 april – 6 maj 2017

(for english scroll down)

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE

Torsdagen 6 april kl 16 – 20

VÄLKOMMEN ATT DELTA I EN PERFORMANCE

Tisdagen den 2 maj kl 19

OBS! Föranmälan till galleriet. Begränsat antal platser.

PER HÜTTNERS utställning är resultatet av en forskningsresa i Guatemala och El Salvador. Under resan sökte han och modedesignern Emilia Rota tillsammans en bättre förståelse för begreppet "wayob" som på både klassiskt och samtida Mayaspråk betyder "att sova". Sömn refererar här till begreppet "nagual" vilket är förmågan att omvandla sig till ett djur och att röra sig mellan olika parallella verkligheter. I Maya-kulturens kosmologi består en person av tre delar: ett vaket jag, ett sovande jag och ett djur-jag. För en europé blir mötet med ”wayob” ett möte mellan två fundamentalt olika världsbilder, inte bara i fråga om identitet, utan även i fråga om perspektiv på världen och på universums konstitution. För att interagera med dessa perspektiv, måste man ifrågasätta grundläggande värderingar om natur och människans plats i världen.

PER HÜTTNERS och EMILIA ROTAS projekt skapar en bro mellan världsuppfattningar från olika tider och olika platser. I en värld där det finns olika nivåer av verklighet, finns det även ett behov av en dialog mellan dessa parallella världar. Denna dialog, dessa resor, utförs av en "nagual", en trickster. Dessa figurer återfinns i de flesta mesoamerikanska kulturer och de är motsägelsefulla karaktärer som både kan skydda och orsaka skada.

PER HÜTTNERS fotografier skildrar omvandlingar: människor, varelser och karaktärer på väg att bli något annat. De skildrar också den inneboende sensualitet som är förknippad med sådana förvandlingar och den potential som är inneboende i återupptäckten av våra kroppar. Emilia Rota som även är modell i bilderna skriver:

”Jag valde att skapa uniformen utifrån hur den används i rockkulturen, där den kan inspirera något som ofta är störande eller stötande: makt, styrka och sexualitet. I bilderna ser vi hur uniformens bärare frigör sig från dessa egenskaper då det står klart att hon omedvetet har antagit denna uniform som en andra hud. Djuret har inspirerats av huvudpersonen i filmen Barbarella, fredsbevarare i rymden i ett universum där sensualitet utgör en viktig princip för att behålla balans och fred.”PER HÜTTNERS skulptur utgörs av gardin som täcker en hel vägg i galleriet. En säng sticker ut några centimeter från väggen, som om den försvinner in i en annan värld. Gardinen är tillverkad av samma material som uniformen i fotografierna. Längs golvet rör sig ljus i ett komplicerat och oförutsägbart mönster. Ljusets rörelse är en översättning av konstnärens hjärnvågor som under hypnos spelades in på Ecole Normale Supérieure i Paris i november 2016. Den hypnotiserade mänskliga hjärnan uppvisar liknande mönster som när schamaner försätter sig i trans för att kommunicera med parallella världar. Verket bygger på en speciell teknik som konstnären har utvecklat i dialog med neuroforskare i Frankrike, Sverige och Holland under de senaste tre åren.
 


Skulpturen har producerats med stöd från Kulturbryggan och utställningen stöds av Vision Forum.

“START IN THE MIDDLE” - PERFORMANCE DEN 2 MAJ 2017. Per Hüttner, koreografen och dansaren Carima Neusser samt kompositören Siri Jennefelt genomför en gemensam performance. Det är ett verk i gränslandet mellan föreläsning och meditation som undersöker förhållandet mellan kropp och tanke. Ingen vet vilka begränsningar den mänskliga kroppen har. Varje vecka sätter en idrottsman ett nytt rekord; en yogi når längre i sin meditation än tidigare och ett forskningsteam utvecklar ett nytt läkemedel som förändrar kemin i vårt inre. Den mänskliga kroppen uppvisar en magisk förmåga att bryta ny mark på samma gång som den mänskliga tanken och kroppens organ kan interagera på ett oändligt antal sätt och ständigt skapa nya allianser.
Vad gör vi för att tänja våra personliga och kollektiva gränser? Sitter vi fast i våra världsbilder, vår rädsla och vår pragmatism? Kan vi utvecklas genom att släppa kontrollen och omfamna det okända och eventuellt farliga? Välkommen att delta i en performance som låter publiken själv undersöka vad konst, dans och musik tillsammans kan göra för att stödja mänsklig utveckling.
FÖRANMÄLAN TILL GALLERIET. BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.

I april och maj kommer Hüttner att uppföra performativa verk på Museo Jumex i Mexico City (i samarbete med Documenta 14 och De Appel), på Albumarte i Rom och på Fullersta Gård i Huddinge.

Per Hüttner (f. 1967 i Oskarshamn) bor och arbetar i Paris och Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan, Stockholm och på Hochschule der Künste i Berlin; bland viktigare separatutställningar kan nämnas Göteborgs konstmuseum; Zendai MOMA i Shanghai, Chisenhale Gallery i London. Han verk V8skan visas på Nobelmuseet sedan 2015. Per Hüttner har även deltagit ett stort antal grupputställningar bland annat på Hayward Gallery i London; Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM); Palais de Tokyo i Paris och MACBA i Barcelona. Hüttner har även gjort performances på Tate Britain i London; Pinacoteca i São Paulo, Museo Jumex i Mexico City och Venedig Biennialen. Han är representerad på konstmuseer i Sverige, Polen, Brasilien och Kina. Han är grundare och konstnärlig ledare för det internationella forskningsnätverket Vision Forum och sitter i styrelsen för Konsthögskolan i Besançon i Frankrike.

ÖPPETTIDER                        ÖPPETTIDER PÅSKEN 2017

Onsdagar13 – 17                   Onsdag 13 - 17

Torsdagar 12 – 17                  Skärtorsdag 12 - 17

Fredagar12 – 17                    Långfredag STÄNGT

Lördagar12 – 16                    Påskafton 12 - 16

GALLERI FAGERSTEDT, HÄLSINGEGATAN 18, 113 23 STOCKHOLM, SWEDEN

+46 70 628 78 85, GALLERIFAGERSTEDT.SE, INFO@GALLERIFAGERSTEDT.SE

ENGLISH

Per Hüttner - Wayob

- Galleri Fagerstedt, Stockholm April 6- May 6, 2017 and performance May 2.

The work in this exhibition is the outcome of a research journey undertaken by artist Per Huttner and fashion designer Emilia Rota in Guatemala and El Salvador in May and June 2016. The investigation set out to understand the concept of “wayob” which in both ancient and contemporary Mayan language mean “sleeping.” But sleep here also indicates “nagual” which means a capacity to transform one self into animal and to move between different realities. In other words, in Mayan ontology a person is made up of three parts: a waking self, a sleeping self and an animal self. [1]

For a westerner, the meeting with wayob is therefore a meeting between two profoundly different worldviews, not only on identity, but on the constitution of nature and the universe. In order to interact with this outlook, one has to reconsider basic conceptions about nature and our own individual place in the world. The project creates bridges between worldviews from different times and different places. In a reality of infinite movement where there are also different layers, there is a need for dialogue between the different parallel worlds. There is a need for the “nagual” or a trickster. Characters like these recur in many indigenous Amerindian cultures. The trickster is dualistic someone who can both protect and cause harm. The photographic images depict transformations: people, creatures, characters in process of becoming something else and moving between worlds. They also depict the sensuality that can be associated with such transgressions, journeys and the potential that is inherent in the rediscovery of our bodies. Emilia Rota writes

“I chose to create a uniform in similar way that it has been used in counterculture, bringing out all that it can inspire more disturbing and oprimating: strength, power, sexuality. This character thus modeled frees himself of these qualities once he realizes that he has unintentionally adopted this uniform as a second unreal skin. The animal was inspired by Barbarella, the guardian of peace in space in a world where sensuality is part of the balance of the world.”

In the sculpture that is central to the exhibition the audience can discover how the research has led to the release of hidden powers in the human mind and body. The work is made up of curtain that covers the back wall of the gallery. A bed protrudes mysteriously a few inches from the wall, disappearing into another world. The curtain is made of the same material as one of the characters in the photos wear. Along the bottom light moves back and forward according to a complicated and unpredictable pattern. The light is a translation of the artist’s brain activity under hypnosis. A shaman’s brain’s patterns when he/she is communicating with another world is very similar to the patterns under hypnosis. The recording was made at Ecole normale supérieure in Paris in November 2016 with a team of international neuroscientists and psychologists. The sculpture uses special technology that has been developed by the artist in dialogue with neuroscientists in France and Holland over the last three years.

Performance, May 2

Start in the Middle- A performance by artist Per Huttner and choreographer Carima Neusser with music by composer Siri Jennefelt.

The event moves in a zone between lecture and meditation and allows the audience to investigate the relationship between body and thought. No one knows what the limits of the human body are. Every week a sportsman sets a new record; a yogi pushes his or her mind further and a team of researchers develops a new drug that can change the chemistry of our inner. The examples prove the human body’s capability of breaking new ground, taking humanity to experiences never lived before. They also show that human thought and human bodies can interact in an infinity of ways and that they constantly create new alliances.

So what do we do to push the boundaries on a personal level to overcome ourselves and our own boundaries? Are we prisoners of our worldviews, fears and pragmatism? Can we gain something by letting go of control and embrace the unknown and the possibly dangerous? The performance investigates what can art, dance and music do together to support human development in relation to these questions.

During the duration of the exhibition Per Hüttner will present new performative work at Museo Jumex in Mexico City (in collaboration with Documenta 14 and De Appel), Albumarte in Rome and at Fullersta Gård in Huddinge. The sculpture has been developed with kind support from Kulturbryggan and the exhibition is supported by Vision Forum.

GALLERI FAGERSTEDT, HÄLSINGEGATAN 18, 113 23 STOCKHOLM, SWEDEN

+46 70 628 78 85, GALLERIFAGERSTEDT.SE, INFO@GALLERIFAGERSTEDT.SE

[1]Blume, Anna (2006); Animal Transformations (p. 346-47), from A Precolumbian World Ed. J. Quilter and M Miller, Dumbarton Oaks