Gå direkt till innehåll
Building the Bionic Business - 250 anställda om hur de tror deras företag kommer att se ut om 5 år.
Building the Bionic Business - 250 anställda om hur de tror deras företag kommer att se ut om 5 år.

Pressmeddelande -

Bygg det bioniska företaget – hur ser det ut om 5 år?

Om det gångna året har lärt oss någonting, så är det att förändring kan komma oväntat och snabbt. Pandemin har inneburit många tragiska personliga förluster och ändrade förutsättningar i affärsvärlden med verksamheter som tappat delar eller hela sin kundbas och i vissa fall tvingats lägga ned. Men det finns även Covid-framgångssagor med företag som var väl förberedda på att hantera förändring, eller som enkelt kunde anpassa sin affärsmodell på kort eller lång sikt.

En sak som dessa framgångssagor har gemensamt är en förutseende och positiv syn på ny teknik. Oavsett om den möjliggör distansarbete eller gör det lättare att snabbt byta strategi, så har tekniken räddat många företag från de värsta effekterna av pandemin. De som redan hade högre grad av digital mognad hade onekligen bättre möjligheter att hantera de ändrade förutsättningarna.

Det finns också företag utan hög digital mognad som har klarat sig, men de har endast överlevt och kommer inte stärkta ur krisen. De har ett stort transformationsarbete framför sig för att anpassa sina strategier och arbetssätt för att vara framgångsrika i framtiden.

Även om vi hoppas att vi inte behöver uppleva en ny pandemi i närtid (det skulle kunna hända), så finns det andra, möjligen ännu mer, omvälvande krafter som kan påverka hur vi lever och arbetar. Frågan är, hur många företag är förberedda på de förändringar som väntar? Och har vi lärt oss läxan av det som hände under 2020?

För att få reda på detta har Sigma Dynamics, UK intervjuat 250 affärsledare i stora och medelstora företag i Storbritannien och sammanställt resultatet i rapporten ”Building the bionic business”.

Stor förbättringspotential
I rapporten går det att finna att 45% av alla affärsansvariga tror att Brexit och Covid har gjort teknik ännu mer nödvändig för framgång och positiva affärsresultat, medan 66% är osäkra på vilka förändringar som krävs för att behålla sin konkurrenskraft eller ens överleva på en framtida konkurrensutsatt marknad.

Rapporten visar att endast en tredjedel av användarna är positiva till ny teknik, och endast 15% är öppna för förändring. Detta medför stora utmaningar för företagsledare och hur de ska lyckas med en digital transformation. 87% av alla seniora chefer funderar över vad som krävs och hur de ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Ännu viktigare är frågan hur företag ser ut om 5 år, när Brexit är historia och vi förhoppningsvis har tagit oss ur den globala pandemin.

Colin Crow, Managing Director på Sigma Dynamics, kommenterar rapporten:
– Var kommer företag att vara om fem år, och vilka affärsstrategier måste implementeras för att överleva, växa och vinna i tuff konkurrens? Det är de här frågorna som vi söker svar på i rapporten, som har tagits fram av de bästa hjärnorna i branschen tillsammans med en ledande framtidsforskare. Med denna rapport vill vi skapa utrymme för dialog och diskussion och insikter om morgondagens affärsliv i en digitaliserad värld.

Tom Cheesewright, Applied Futurist, säger:
– Morgondagens företag kommer i allt större grad fokusera på hållbar framgång. Målet? Att bygga en verksamhet som kan frodas när allting förändras i snabb takt under svåra förutsättningar såsom: pandemier, klimatkriser, ekonomisk och politisk instabilitet, och snabbfotad, knivskarp konkurrens.

För att nå målet är agilitet och en tydlig vision nödvändiga. Agilitet kommer när du ökar tillgängligheten och flödet av information genom en organisation för att förbättra beslutsprocessen genom att ta bort hinder som bromsar upp, både inom och utanför organisationen, och när du ger anställda frihet att vara kreativa, samarbeta och knyta an till kunderna.

Bionic business handlar om att uppnå den perfekta balansen mellan människa och maskin, att använda möjligheterna med automatisering och nya teknologier. Den kommer att frigöra människor att göra sitt bästa och samtidigt ha de bästa upplevelserna i sitt arbete.

Den här rapporten utforskar dessa områden och ger en idé om vad du ska titta efter i framtiden och vad du kan göra för att leda en verksamhet i rätt riktning.

Om studien:
I rapporten ”Building the Bionic Business” tillfrågades 250 anställda i stora och medelstora företag i ett antal branscher hur de tror deras företag kommer att se ut om 5 år.

För att läsa rapporten, besök: https://dynamics.sigmaitc.se/s...

För mer information, kontakta:
Colin Crow
Managing Director, Sigma Dynamics®
colin.crow@sigma.se
+44 7912 388722

Relaterade länkar

Ämnen


Nexer is a tech company deeply rooted in the Swedish heritage of entrepreneurship and innovation, with a global presence and delivery. Nexer has kept customers one step ahead for over 30 years, with cutting-edge services in strategy, technology and communication. Today, some of the largest, most demanding companies in the world rely on Nexer's dedication and expertise within digitalisation, artificial intelligence, IT and R&D. The company has long-term partnerships with market-leading platform providers, and we have been appointed as Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil – twice. 

Nexer has 1,500 experts in 9 countries. The company is a part of the Danir group, a Swedish privately held company with 8,000 employees in 16 countries. Before 2021, Nexer operated under the name Sigma IT. 

Presskontakt

Beatrice Silow

Beatrice Silow

Presskontakt Kommunikations- och kulturchef Nexer Nexer +46 703-79 15 06

Promising future

Nexer is an entrepreneurial tech company that leads the digital revolution with an inspiring vision of promising future for clients, employees and the world at large. Nexer takes pride in leading change with an agile and forward-looking approach. Through long-term partnerships, Nexer supports customers' digital transformation with expertise in strategy, technology and communication. The company builds strong partnerships with market-leading product and platform providers and has been appointed the Microsoft Country Partner of the Year in Sweden and Brazil –twice.

Nexer has 1,900 experts in 10 countries and is a part of the Danir group, a Swedish privately held company with 8,000 employees in 16 countries. Before 2021, Nexer operated under the name Sigma IT.

Nexer Group
Lindholmspiren 9
41756 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum