Gå direkt till innehåll
Hornborgasjön. Foto: Mårten Bergkvist/Next Skövde
Hornborgasjön. Foto: Mårten Bergkvist/Next Skövde

Nyhet -

Trandansbesökarna omsätter 53 miljoner i de tre kommunerna runt Hornborgasjön

En besöksundersökning för att mäta de turistekonomiska effekterna av Trandansen 2018 har genomförts. Den visar att Trandansen 2018 gav upphov till 145 000 besök, varav ca 72 000 är turister. Den turistekonomiska omsättningen uppskattas till 53 miljoner kronor och har ökat med 50% jämfört med 2014. Andelen utländska besökare har fördubblats under samma period.

2018 års upplaga av Trandansen gav upphov till 145 000 besök i området runt Hornborgasjön. De 65 procent av besökarna som bodde längre bort än fem mil från destinationen tillhörde definitionsmässigt gruppen turister och utgjorde drygt 72 000 personer.

Trandansen är ett populärt evenemang med hög attraktionskraft. Nästan 90 procent av besökarna hade evenemanget som huvudsaklig reseanledning till området och de flesta gav evenemanget mycket höga betyg.

Turismomsättningen har ökat med

Turisternas genomsnittliga vistelsekonsumtion* uppgick till ungefär 730 kronor per person. Den turistekonomiska omsättningen i Skara, Skövde och Falköpings kommuner uppskattas till nästan 53 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2014. Ökningen beror på att fler turister besökte Trandansen 2018 och att dessa turister dessutom spenderade mer pengar per vistelse.

Dubbelt så många övernattar och andelen utländska besökare har fördubblats. 

4 av 10 turister övernattade i området i samband med sitt besök, varav hälften bodde kommersiellt. Såväl andelen övernattande turister har ökat liksom andelen utländska besökare. Detta tyder på att Trandansen har stärkt sin position som besöksmål. 2014 övernattade2 av 10 turister.

Andelen utländska besökare har fördubblats från 6 procent 2014 till 12 procent 2018. Bland annat kom besökarna från Danmark, Norge och Tyskland.

Trandansen viktig språngbräda och fågelintresset ökar

Fågelintresset bland besökarna har ökat vilket följer trenden i stort i Sverige. Bland annat noterar BirdLife Sverige ett ökat antal medlemmar och har det högsta medlemsantalet någonsin. Intresset ökar särskilt bland kvinnor.

Trandansen är en viktig språngbräda ut i området. 3 av 4 besökte Naturum Hornborgasjön och Café Doppingen. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med 2016. Vidare kombinerade man sitt besök med restauranger/caféer, Varnhems Klosterkyrka/Kata Gård, Falbygdens Osteria och Gudhems Klosterruin samt konstutställningar.

Bakgrund

Syftet med besöksundersökningen är att mäta de turistekonomiska effekterna av Trandansen för Falköping, Skara och Skövde kommuner. Kartläggningen syftar också till att bistå kommunerna med information kring besökaren och besökarens vistelse i området för att kunna utveckla Trandansen som reseanledning på ett hållbart sätt och därmed öka destinationens exportmognad och attraktivitet. Rapporten bygger på statistik insamlad på plats genom personliga intervjuer och svarsfrekvensen var hela 98 procent, vilket är mycket högt jämfört med liknande undersökningar. 

Besöksundersökningen på Trandansen 2018 finansieras av Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg inom projektet ”Hornborgasjön – destinationen för aktiva naturälskare”. Samarbetsprojektet förstärker det organiserade samarbetet Visit Hornborgasjön innefattande kommunerna Falköping, Skara och Skövde.

*Den turistekonomiska omsättningen omfattar värdet av turisternas konsumtion under vistelsen i kommunerna Falköping/Skara/Skövde i samband med Trandansen. Med ”turist” avses besökare med resväg längre än fem mil. Den turistekonomiska omsättningen påverkas av antalet besökare, andelen turister, den genomsnittliga konsumtionen per person och vistelselängd i evenemangskommunerna. Hänsyn har enbart tagits till besökarnas konsumtion i kommunerna. Kostnader för resor till destinationen, exempelvis buss eller tåg, ingår således inte.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jessica Bergstrand

Jessica Bergstrand

Destinationsutvecklare, Besöksnäring 0500-44 66 81

Relaterat innehåll

Next Skövde verkar för Skövdes attraktionskraft

Next Skövde är Skövde kommuns viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination och utveckla stadens attraktionskraft. Skövde är en stad med löjligt nära till både natur och stadskärna. En av många fördelar med en mellanstor stad mitt i ett storslaget landskap. Här tar vi oss vidare och framåt på vårt sätt, som vi alltid har gjort, med nyfikenhet, lekfullhet och innovation som drivkraft. Ready, set, enjoy!