Pressmeddelande -

NEXTLINK AB (PUBL) BYTER HANDELSPLATS TILL NYA MARKNADEN

Styrelsen i Nextlink har beslutat om att avnotera bolagets aktie från NGM Nordic OTC för att istället upplåta aktien för handel på Nya Marknaden. Nextlink kommer att från och med måndagen den 29 maj 2006, att handlas på Nya Marknaden. Den sista handelsdagen på NGM Nordic OTC infaller fredagen den 26 maj. Sponsor för Nextlink på Nya Marknaden kommer att vara Mangold Fondkommission AB. Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Mangold Fondkommission AB är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag. Nya marknaden övergår till First North Under juni inleder OMX lanseringen av marknadsplatsen First North i Sverige. Bolag som handlas på Nya Marknaden kommer från och med den 12 juni successivt flyttas över till First North. Utvecklingen av First North har skett i linje med EU:s direktiv rörande så kallade multilaterala handelssystem. First North finns sedan förra året i Danmark och kommer så småningom även inkludera Finland. OMX:s mål är att skapa en pannordisk marknadsplats där värdepappershandel sker i svenska kronor, euro och danska kronor. Bolagen kommer kunna lämna information på engelska, svenska, danska eller norska. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Mangold Fondkommission sponsorroll kommer därför att övergå till Certified Adviser för Nextlink. First North kommer att ha ett All-Share-index i svenska kronor. Vidare kommer företagen att delas in enligt den internationella GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard), som redan används på OMX:s börser. Branschklassificeringen underlättar internationella jämförelser av företagen genom att tillhandahålla tydligt definierade och större jämförelsegrupper. Från och med den 12 juni får alla medlemmar på Stockholmsbörsen automatiskt tillgång till First North. Handel sker i samma handelssystem som OMX:s reglerade marknader, vilket innebär att ett omfattande nätverk med nationella och internationella investerare kan handla med de företag som är listade på First North. Företagen på First North kommer därmed få stor exponering. Inledningsvis kommer det vara möjligt att handla i omkring 50 bolag, men allt eftersom bolag från Nya Marknaden flyttas över till First North kommer detta antal öka. Stockholm den 15 maj 2006 Nextlink AB (publ) Frågor besvaras av: Christian Paulsson, styrelsens Ordförande Mobil: +46 70 211 0010 E-mail: christian@lage.se Nextlink tillverkar och säljer headsets och headphones till mobiltelefoner och tvåvägs radioenheter. Den huvudsakliga produktstrategin är att utveckla så små enheter som möjligt för användaren, med hög prestanda och innovativ, avancerad teknik. Nextlink är ursprungligen ett danskt företag som grundades 1999.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT