Pressmeddelande -

NEXTLINK UTSER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH VICE VD

· Andrew L Berman (VP RadioShack) tar över som ny VD · Cecilia Arneving utsedd till vice VD och Chief Operation Officer Vid konstituerande styrelsesammanträdet beslöts att utse Andrew L Berman till ny verkställande direktör i Nextlink. Berman kommer närmast från RadioShack där han innehaft en position som Vice President för affärsutveckling och strategiska allianser. Berman har under sin 25 år långa karriär specialiserat sig på att ta sig an små företag med innovativa teknologier, ta fram differentierade produkter samt skapa strategiska allianser för att effektivt nå de rätta marknaderna. Berman har, under en tid, aktivt arbetat med strategiska och produktutvecklingsfrågor tillsammans med Nextlink genom sin position på RadioShack. Berman har, förutom RadioShack, tidigare erfarenhet inom företag så som US Robotics, CipherOptics, Computer City och Hayes Microcomputer. Berman är 47 år, bosatt i Dallas, Texas med sin fru och två söner. Vd-bytet sker i bästa samförstånd mellan Nextlink och Fredrik Olsson. I en kommentar säger Fredrik Olsson "Det är visserligen överraskande att lämna VD-befattningen efter tre månader, men när styrelsen har hittat en så erfaren kraft som Andy Berman träder jag gärna tillbaka. Jag har haft tillfälle att under min korta tid arbeta nära Andy, och jag delar styrelsens uppfattning om Andys goda kvaliteter.Min uppfattning är att Andy är rätt person att driva Nextlink till nya höjder och framgångar." Styrelsens ordförande, Christian Paulsson, kommenterar: "På kort tid har Fredrik Olsson gjort goda insatser för Nextlink, inte minst när det gäller organisationsutveckling, strategiarbete samt initiativ för att säkerställa leverans i kommande produktlanseringar. Andy Berman tillför dock sådan djup marknadskompetens och omfattande kontaktnät inom mobiltelefonindustrin att ett byte av VD är mycket väl motiverat. Berman har mycket goda insikter i mobiltelefonindustrins funktionssätt, och har bakom sig en framgångsrik karriär från RadioShack." Tillträdande VD, Andy Berman, kommenterar: "Det är sällan man hittar ett bolag med sådan potential som jag upplever att Nextlink har. Som tidigare ansvarig på RadioShack för samarbetet med Nextlink har jag arbetat nära bolaget under snart nio månader. Jag kan bolaget, människorna, dess produkter och marknader mycket väl. Jag är oerhört förväntansfull inför uppgiften och givet ovanstående samarbete känner jag att uttrycket "flygande start" är mycket passande för hur jag kommer att tillträda. Min uppfattning är att marknaden är redo för Bluetooth headsets på bred front, speciellt med den möjlighet till differentiering som Nextlink kan erbjuda marknaden med hjälp av sin patenterade teknologi." Styrelsen tillsammans med Berman har utsett Cecilia Arneving som Vice VD i Nextlink AB och Chief Operating Officer. Arneving kommer närmast från BearingPoint i Stockholm, där hon har arbetat som managementkonsult med uppdrag kring kund- och marknadsstrategier. Arneving har tidigare erfarenhet från Tele2, där hon bl.a. arbetade som produktchef. I en kommentar till beslutet att utse Cecilia Arneving till vice VD och Chief Operating Officer säger Berman: "Jag är mycket glad över att Cecilia är ombord på den här resan. Jag har haft förmånen att arbeta nära Cecilia de senaste månaderna, och jag är övertygad om att hon kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott i min ledningsgrupp, främst för hennes erfarenheter inom telekombranschen, men även för den djupa kunskap hon har från sitt arbete med kund- och marknadsstrategier i olika branscher genom sin konsultbakgrund." För ytterligare information, kontakta: Christian Paulsson, styrelsens Ordförande Mobil: +46 70 211 0010 E-mail: christian@lage.se Andrew Berman, VD Mobil: +1 817 891 7722 E-mail: andy.berman@verizon.net Cecilia Arneving, vice VD och COO Mobil: +46 733 211 677

Ämnen

  • Arbetsliv