Pressmeddelande -

RAPPORT TREDJE KVARTALET 2007

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=47396 NGS: RAPPORT TREDJE KVARTALET 2007 (NGM:NGS) · Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 2,6 MSEK (2,1 MSEK) en ökning med 24 % jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen för årets tre kvartal uppgick till 9,1 MSEK (6,5 MSEK). · Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (-0,2 MSEK). För de tre kvartalen uppgick resultatet efter skatt till 0,0 MSEK (-0,9 MSEK) · Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till -0,4 MSEK (-0,1 MSEK), för de tre kvartalen totalt -0,4 MSEK (-0,8 MSEK). · Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,00 för det tredje kvartalet. · Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,0 MSEK (0,9 MSEK). · NGS Group förväntar sig ett positivt rörelseresultat och kassaflöde för 2007. · Perioden har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 1 MSEK hänförlig till avvecklingen av dotterbolag. · NGS Group genomförde efter perioden en riktad företrädesemission om 21,5 MSEK att huvudsakligen användas för förvärv av Marja Witt Vikariepoolen AB som 2006/2007 omsatte 30 MSEKmed en vinst om knappt 1,8 MSEK. NGS Group har förvärvat Vikariepoolen med tillträdet den 15 november 2007. · Nässjö kommun med 2 600 anställda har tecknat avtal med UniMed Care om Sjuk- och friskanmälan. · NGS Group har under perioden genomfört en omvänd split 1:100 (För fullständig rapport se bifogad fil.)

Ämnen

  • Ekonomi, finans